Projektový den Napříč školou

02.06.2022

1. června ke Dni dětí uspořádal Školní parlament ve spolupráci s žáky 8. a 9. třídy pro své spolužáky soutěžní dopoledne v rámci projektového dne Napříč školou. Letos na téma Číslo 112. S organizací nám pomohli i místní hasiči ze ZHS ČR Velké Poříčí a slečna E. Hurdálková.

Děti  z celé školy byly rozděleny do skupin po 11 - 12 členech napříč věkem, každá skupina si zvolila svého vedoucího, společně putovala po Poříčí a postupně plnila 15 úkolů. Některá stanoviště byla zaměřena na fyzickou kondici, jiná na vědomosti a znalosti, na postřeh, improvizaci. Všechny úkoly se týkaly záchranného systému, zdravovědy, léčivých rostlin, koření a bylinek. Díky HZS si děti prohlédly i výjezdové vozidlo. 

Počasí nám přálo, vše se vydařilo a v poledne jsme mohli vyhlásit vítěze soutěže.

Vítězná skupina: Červený, Líbalová, Seidelová, Zítková, Šanc, Vlček, Maťátko, Matoušková, Zítková, Hejnová, Peterková, Vítek

Poděkování patří členům HZS Velké Poříčí a slečně Elišce Hurdálkové za pomoc při organizaci stanoviště se zdravovědou.