Školní družina o hlavních prázdninách

28.05.2021

Bude-li to vzhledem k epidemiologické situaci možné, nebude v letošním školním roce přerušena činnost školní družiny (zájmové činnosti) během hlavních prázdnin v době od 1.7. - 16.7.2021 a v době od 23.8. - 31.8.2021.

V této době bude možné v nutných nebo potřebných případech (zaměstnání rodičů, nemožnost dohledu nad žákem,...) přihlásit žáka (žákyni) 1. - 3. třídy k docházce do školní družiny.

V čase 7:00 - 15:00 hod. se budou žákům věnovat vychovatelky nebo asistentky pedagoga.

Školní jídelna bude během této doby v provozu.

Podmínky úplaty budou vycházet z Vnitřního řádu školní družiny a budou řešeny podle podmínek a délky docházky.

V případě většího zájmu než je kapacita školní družiny nebo z organizačních důvodů může být proveden výběr žáků dle věku a potřeby rodičů. V případě malého zájmu může být možnost nabídnuta i dalším žákům 1. stupně nebo nemusí být školní družina otevřena.

vedení školy