Testování žáků

19.11.2021

Dle mimořádného nařízení MZ se ve dnech 22. a 29.11.2021 (pondělí) uskuteční testování žáků antigenními testy na COVID-19.
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží,
a) že mají více než 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo
b) že jsou v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na covid-19) nebo
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test
a 72 hodin pro PCR test).
Splnění podmínek se dokládá předložením elektronického nebo papírového certifikátu třídnímu učiteli
(případně tomu, kdo v daný okamžik provádí ve třídě testování). Ti, kteří škole certifikát již doložili, ho
nemusí předkládat znovu.

Pokud žák není přítomen v době testování, podstoupí test hned při příchodu do školy.

Pokud žák nepodstoupí antigenní test a nedoloží výjimku z testování, musí po dobu pobytu ve škole dodržovat přísnější režimová opatření (nosit po dobu pobytu ve škole ochrannou roušku nebo respirátor, stravovat se odděleně).

V případě pozitivního výsledku testu bude informováín zákonný zástupce, žák musí opustit školu a podstoupit PCR test. Následné kroky podle pokynů KHS.

Děkujme za pochopení.

vedení školy