Třídní schůzky

09.09.2021

Ve čtvrtek 16.9.2021 od 16:00 hod. (1. stupeň) a od 16:30 hod. (2. stupeň) se v budově školy uskuteční třídní schůzky.

Po skončení schůzek se v 17:30 hod. uskuteční v učebně 4. B třídy jednání zástupců Rodičovské unie. Během schůzek je třeba dodžovat platná protiepidemická opatření (respirátory). Případné změny možné dle epidemiologické situace, sledujte www. stránky školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu, spolupráci a doufáme, že letošní školní rok bude klidnější, bez komplikací.

vedení školy

Návrh programu na třídních schůzkách 16.9.2021:

Společná témata:

- hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2021/2022

- výuka ve školním roce 2021/2022

- zhodnocení distanční výuky

- Národní plán doučování

- školní agenda Bakaláři

- změny ve školním a organizačním řádu školy

- školní stravování

- rozvrh tříd, vyučující

- aktualizace osobních údajů žáka, kontakty

- plán akcí na školní rok 2021-22

- školské poradenské pracoviště, konzultační hodiny

- sběr pomerančové kůry, bylin

- zájmové kroužky ve škole

- Unie rodičů (volba zástupců)

- žákovská knihovna

- třídnické hodiny, třídní pravidla

- multifunkční, dětské hřiště

- akce Dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol

- připomínky rodičů, diskuse

Specifická témata:

- GDPR, souhlas rodičů (1. třída)

- řád školní družiny (chování)

- Týden v přírodě (5. tř.) - zhodnocení

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7. + 8. tř.)

- volba povolání, přihlášky (9. tř.)

- sportovní kurz (8. + 9. tř.) - zhodnocení

- testy SCIO (9. třída)

<br>