Třídní schůzky

13.04.2023

Ve čtvrtek 20.4.2023 v 16:00 hod. se v budově ZŠ Velké Poříčí uskuteční třídní schůzky pouze rodičů žáků 2. stupně.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. stupně proběhnou formou tripartity během měsíce května podle rozpisu třídního učitele event. po domluvě s třídním učitelem.                                                                                                                                                            

Těšíme se na setkání a spolupráci.

vedení školy

Návrh programu třídních schůzek dne 20.4.2023
Společná témata:
- informace o prospěchu a chování žáků
- elektronické žákovské knížky, prostředí Bakaláře
- Národní plán doučování
- kroužky ve školním roce 2023-24
- školní výlety, akce v závěru školního roku
- Ocenění Rodičovské unie
- vyhodnocení školních akcí
- chování žáků na veřejnosti
- školní jídelna
- školní knihovna
- sociálně patologické jevy (rizikové chování, nikotinové sáčky)
- připomínky, názory rodičů, diskuse
Další témata:
- sběr pomerančové kůry, bylin
- akce Ovoce do škol, Školní mléko
- Rodičovská unie
Specifická témata:
- testování ČŠI (9. tř.)
- lyžařský kurz – zhodnocení, vyúčtování (7. tř.)
- turistický kurz – informace (7. tř.)
- volitelné předměty (6., 7., 8. tř.)