Třídní schůzky

07.09.2023

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14.9.2023 se v budově školy uskuteční společné třídní schůzky. Pro rodiče žáků 1. stupně v 16:00 hod., pro rodiče žáků 2. stupně v 16:30 hod. Program schůzek viz. příloha.

Srdečně vás zveme, těšíme se na setkání a spolupráci.

vedení školy

Návrh programu na třídních schůzkách 14.9.2023:

Společná témata:

- školní řád (úpravy)

- informační systém Bakaláři

- rozvrh tříd, vyučující

- aktualizace dokumentů, osobních údajů žáka

- plán akcí na školní rok 2023-24

- školské poradenské pracoviště (prevence sociálně patologických jevů)

- sběr pomerančové kůry, bylin

- řád školní jídelny

- zájmové kroužky ve škole

- Rodičovská unie (volba zástupců)

- žákovská knihovna

- třídnické hodiny, třídní pravidla

- multifunkční, dětské hřiště

- akce Dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol

- časovka do vrchu

- připomínky rodičů, diskuse


Specifická témata:

- GDPR, souhlas rodičů (1. třída)

- školní družina – řád ŠD (chování)

- Týden v přírodě (5. tř.), zhodnocení (6. tř.)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7.tř.)

- volba povolání, přihlášky (9. tř.)

- testy SCIO (9. třída)

- Soptíkovo lyžování