Třídní schůzky

10.04.2024

Ve čtvrtek 18.4.2024 v 16:00 hod. se v budově ZŠ Velké Poříčí uskuteční třídní schůzky pouze rodičů žáků 2. stupně.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. stupně proběhnou formou tripartity během měsíce května podle rozpisu třídního učitele event. po domluvě s třídním učitelem.

Těšíme se na setkání a spolupráci.

vedení školy

Návrh programu třídních schůzek dne 18.4.2024

Společná témata:

- informace o prospěchu a chování žáků

- elektronické žákovské knížky, prostředí Bakaláře

- epidemiologická situace

- kroužky ve školním roce 2024-25

- školní výlety, akce v závěru školního roku

- Ocenění Rodičovské unie

- vyhodnocení školních akcí

- chování žáků na veřejnosti

- školní jídelna

- školní knihovna

- sociálně patologické jevy (rizikové chování, nikotinové sáčky)

- připomínky, názory rodičů, diskuse

Další témata:

- sběr pomerančové kůry, bylin

- akce Ovoce do škol, Školní mléko

- Rodičovská unie


Specifická témata:

- lyžařský kurz – zhodnocení, vyúčtování (7. tř.)

- turistický kurz – informace (7. + 8. tř.)

- volitelné předměty (6. tř.)