Ukončení pravidelného testování žáků

11.02.2022

Vážení rodiče,

Mimořádným opatřením Mzd se od 19.2.2022 ruší screeningové testování žáků, zaměstnanců ve školách a některá další opatření vyplývající z předchozích opatření.

Škola může testovat pouze dobrovolně po dohodě s rodiči a na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Znamená to, že:

- se ruší povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka, zaměstnance

- školy již neposkytují KHS seznamy žáků, zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt

- zákonní zástupci, zaměstnanci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test


Nadále platí, že žáka, který vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění, nemůže škola vpustit do výuky. Pokud se příznaky objeví během výuky, žák je izolován od ostatních a zákonný zástupce si žáka v nejkratší možné době vyzvedne.

Nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Výjimky z povinného nošení ochranného prostředku:

- žáci jsou usazeni ve třídě na svém místě

- pedagogický pracovník během vzdělávání, pokud má dokončené očkování

- žáci v rámci aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředju (tělocvik, zpěv...)

- pedagogický pacovník v rámci aktivity, která neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv...) za dodržení vzdálenost alespoň jeden a půl metru

- osobu se spcifikovanou poruchou

vedení školy