Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

12.03.2021

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o termínech jsou zde.