Vánoční cinkání

09.12.2022

Ve středu 14.12.2022 od 15:30 hod. zveme na tradiční vánoční prodej žákovských výrobků spojený se společným zpíváním u vánočního stromku Vánoční cinkání žáků 1. stupně s dětmi mateřské školky, které proběhne u školy v 16:30 hod.

Malé vánoční občerstvení zajištěno (čaj, grog).

vedení školy