Volný den ředitele školy

17.09.2021

Dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl vyhlášen na pondělí 27.9.2021 volný den ředitele školy. Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy. Žáci mají nárok na nedotovaný oběd. Školní družina bude pro zapsané žáky v omezeném provozu 7.00 - 14.00 hod.

J. Strašil