Výuka od pondělí 30. listopadu 2020

25.11.2020

V týdnu od 30. listopadu 2020 začíná stálá prezenční výuka všech žáků 1. stupně a žáků 9. třídy tj. tito žáci přijdou do školy. Výuka žáků 6. - 8. třídy bude probíhat rotačně tzn., že v týdnu od 30.11.2020 (49. týden - lichý) nastoupí k prezenční výuce žáci 6. třídy a žáci 7. a 8. třídy se v tomto týdnu budou nadále učit distančně. V následujícím týdnu, od pondělí 7.12.2020 (50. týden - sudý), nastoupí k prezenční výuce žáci 7. a 8. třídy, žáci 6. třídy se v tomto týdnu učí distančně. Tento týdenní cyklus se pro žáky 6. - 8. třídy bude až do odvolání opakovat.

Žáci jsou povinni respektovat pravidla a opatření související s epidemiologickou situací.

Žáci jsou povinni dodržovat zásadu 3 R (mytí rukou, dodržování rozestupů a ve všech prostorách školy, školní jídelny a školní družiny je povinnost nosit roušku).

Z epidemiologických důvodů může dojít k určité úpravě v organizaci vyučování tzn. příchod do školy po třídách (prosíme o dodržování stanovených časů), ukončení doby vyučování atd. Podrobnější informace získáte na stránkách jednotlivých tříd.

Změny jsou vyhrazeny.

vedení školy