Výuka v týdnu velikonočních prázdnin

26.03.2021

Výuka ve dnech 29. - 31.3. bude nadále probíhat, ale vzhledem k dlouhodobému zatížení dětí on line výukou, bude výuka částečně upravena. Ve dnech 30. - 31.3. (úterý, středa) nemusí být každá hodina vedena on line formou, ale může být zadána samostatná práce, kterou si žáci mohou časově rozvrhnout a vypracovat svým tempem. V těchto dnech mohou po dohodě s vyučujícími probíhat také konzultace dětí nebo třídnické hodiny.

vedení školy