Zahájení školního roku

28.08.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení výuky školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1.9.2020.

Všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy přejeme klidný, co nejvíce úspěšný školní rok.

Výdej obědů 1. září 2020 bude pro žáky 1. stupně v 11:30 hod., pro žáky 2. stupně ve 12:00 hod.

V dalších dnech dle rozvrhu hodin.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možný vstup rodičů do budovy školy a školní jídelny jen v ojedinělých, nutných případech po domluvě se zaměstnancem školy.

Děkujeme za pochopení, snad bude lépe.

vedení školy