Změna ve výuce od 14.10.2020

13.10.2020

Vzhledem k opatřením vyhlášeným MŠMT a MZ platným od středy 14.10.2020 dochází k úpravě vzdělávání.

V době od 14.10.2020 do 23.10.2020 přechází výuka pro všechny žáky školy (1. stupeň + 2. stupeň) na distanční formu, tzn. ruší se prezenční forma, žáci nemohou přijít do školy.

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pomocí videokonferencí ZOOM a dle instrukcí vyučujících. Distanční výuka je pro žáky povinná, absence musí být omluvena dle školního řádu.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Odběr obědu ve školní jídelně je nutný v čase jako při prezenční výuce (dle současného rozvrhu).

Školní družina po uvedenou dobu je uzavřena.

V době 26.10. - 30.10.2020 budou prodloužené podzimní prázdniny. Nástup do školy se předpokládá pro žáky 1. stupně 2.11.2020, pro žáky 2. stupně bude upřesněn.

Sledujte stránky školy, případné změny možné.