Ztráty a nálezy

31.08.2021

Během první poloviny září bude možné vyzvednout zapomenuté a ztracené věci, které byly ve škole nalezeny.

Věci budou k nahlédnutí v přízemí budovy školy. Věci, které nebudou vyzvednuty do pondělí 13.9.2021 budou odevzdány pro

charitativní účely.

vedení školy