Poradenství


Na naší škole mají žáci nebo i rodiče možnost informovat se na problémy související s výukou, třídním kolektivem nebo s volbou povolání. 

Poradci na škole jsou:

Mgr. Ondřej Hůlek - metodik prevence sociálně patologických jevů

Věra Křivohlávková - výchovný poradce

Mgr. Jiří Polej - metodik informačních a komunikačních technologií

Preventivní program školy:

https://drive.google.com/file/d/1lfKhtTBEdLo75bgEAg2HX97dxLwpAJvJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YKNd2D_dFmYda3W95SecL_GySOlLi_tZ/view?usp=sharing