školní družina + asistenti pedagoga


Eliška Hrubá

vedoucí vychovatelka


Mgr. Martina Martinová

vychovatelka

Mgr. Martina Martinová

vychovatelka

Petra Bartoňová

školní asistent + asistent pedagoga

Zdena Máslová

asistent pedagoga


Lenka Bezdíčková

asistent pedagoga


Monika Brůžová

asistent pedagoga