3.třída výuka


20.6.

pro nemocné: Čj s. 106/2 - přepis 2 řádků, vybrat si 3 slovesa a určit osobu, číslo a čas, Ps s. 40/2 b), M s. 49/30, 31, 34 + Ps s. 31/4

Dú - M s. 48/25 (1. sloupeček)

16.6.

pro nemocné: Čj s. 109 + Ps 40/2 - do sešitu (vyznačit spojky), M s. 47/14, 17 - 8 příkladů do sešitu, Prv s. 74 - 75 + Ps s. 65 - 66

15.6.

dobrovolné procvičování:

https://wordwall.net/cs/resource/14397625/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD-2

https://wordwall.net/cs/resource/30838162/slovesa-%C4%8Das

pro nemocné: Čj s. 108/2 + žlutá tabulka, Ps s. 39/1, 4, 1, M s. 46/8, 12 - do sešitu + Ps s. 35/1, 2, písanka s. 27 - synonyma a opozita


7.6.

Dú do pátku - písanka s. 23/popis zvířete + obrázek (u popisu se drž osnovy: 1. název zvířete, 2. popis těla, 3. čím je pokryto tělo, zbarvení, 4. kde žije, čím se živí:)

5.6.

pro nemocné: Čj procvičování sloves - určování osob, čísla a času, PS s. 34/3, M s. 41/24 (stačí ústně nebo přes fólii) + Ps s. 28/10, Prv 68 - 69 + Ps s. 58/2, 59/2

31.5.

pro nemocné: Čj s. 99 - čas, cv. 3 do sešitu + Ps s. 33/1, 2, M (Ps) s. 27/3, 4, 28/8, Prv s. 66 - 67 + Ps s. 59/1

30.5.

Zítra budeme mít o hodině čtení čtenářskou dílnu - přinést si vlastní rozečtenou knihu.

pro nemocné: Čj s. 98/1, 2, cv. 3 do sešitu, M s. 39/5 - vybrat si 2 sloupečky a vypočítat do sešitu + Ps s. 27/1 c), 2, procvičování sudých a lichých čísel


19.5.

pro nemocné: Čj s. 94/5 - ústně, 95/4 - ústně, opakování pádů, skloňování slova býk - stačí ústně, Ps s. 30/2, M s. 36/23 (poslední dva sloupečky do sešitu s rozkladem), Prv (PS) s. 54/3

18.5.

pro nemocné: Čj s. 93/2 - přepis do sešitu, 95/1, 2, 3 - vše ústně + Ps 29/4, 30/1, M s. 36/23 - 2 sloupečky do sešitu, cv. 27 a 28 - přes folii + Ps 26/8, Prv s. 64 + Ps s. 55/1

9.5.

Dú - 

5.5.

pro nemocné: Ps s. 28/1, M s. 30/1 + Ps 22/12

4.5.

pro nemocné: Čj nalepit do sešitu s vyjm. slovy všechny karty s vyjm. slovy po V + zapsat slova příbuzná, 90/2, 3, 5 - do sešitu, 6 + PS s. 26, 27/2, 3, M s. 29/11, 12, 13, 14 + Ps s. 21/4, 22/8, 9, 10, 11

28.4.

pro nemocné: Čj procvičování slov POVYK - VÝHEŇ - SLOVA S PŘEDPONOU VY/VÝ (okopírované listy - pošlu na mail) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni4.htmlhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html, M s. 28/4 - první 2 sloupečky do sešitu s rozkladem, PS s. 21/5, 6, 7

27.4.

pro nemocné: Čj s. 89/1, 2, 3, 4 - přepsat 2 řádky, 5 - do sešitu, písanka s. 14 - přirovnání, M s. 28/2 - 8 příkladů do sešitu podle vzoru + Ps s. 21/1, 2, 3, 4 - 5 sloupečků

25.4.

pro nemocné: Čj s. 88 + Ps 25/1, 3, 4, M s. 27/15, 18, 19 - do sešitu

24.5.

V pátek nás čeká opakování z prvouky ROSTLINY (projít si učebnici 52 - 59). S dětmi jsme dnes opakovali a vědí, co mají trénovat. Složení vzduchu, fotosyntéza, rozmnožování rostlin, části těla kvetoucích rostlin.

Dú: Čj nalepit vyjmenovaná slova VY - VYSOKÝ - VÝT a zapsat slova příbuzná (kdo nemá obrázky s vyjm. slovy, nakreslí si je)

pro nemocné: Prv opakování ROSTLIN, Čj s. 87 + Ps 24 (dokončení celé strany), nalepit slova vyjmenovaná VY - VYSOKÝ - VÝT a zapsat slova příbuzná, M - dělení se zbytkem (okopírovaný list), M s. 26/9 (3 příklady z každého sloupečku s rozkladem do sešitu), cv. 12 - 4 příklady, písanka s. 14 - synonyma

21.4.

pro nemocné: vyjmenovaná slova po V s. 86 + Ps 24/1, 2, M s. 25/2 ( 4 příklady z každého sloupečku s rozkladem do sešitu)

19.4.

pro nemocné: Čj - opakování vyjmen. slov B - S, rozdělení slov a přepis do sešitu: Milanpřibilpoličkunazeď. Myslivnastojíobyčejněulesa. Sbírámeléčivébyliny. Lijákzpůsobilmnohoškod. Dobyteksepáslnalouce., M (PS) s. 20/1, 2, 3, počítáme zpaměti 24/94

18.4.

pro nemocné: Čj - opakování vyjm. slov B - S (okopírované listy), M opakování geometrie (kružnice a převody jednotek - okopírované listy)

17.4.

pro nemocné: opakování vyjmenovaných slov B - S (okopírované listy), písanka s. 11, 12, M - počítání zpaměti 24/93, rýsování kružnice (vyznačení poloměru a průměru), Prv (Ps) s. 49/3, 5

5.4.

pro nemocné: Čj s. 81/1, 2, 3, 4, 5 - do sešitu + Ps s. 20/1 (doplň řadu vyjm. slov), 21/1, 2, M s. 20/7, 8, 9 (vše ústně) + Ps s. 17/5, Prv s. 54 + Ps s. 47

4.4.

pro nemocné: Čj s. 80 (doplňovací cvičení na procvičování vyjm. slov + přepis slov), M s. 19/1, 2, 3, 4 + Ps s. 17/2, 3, počítáme zpaměti 23/92

31.3.

pro nemocné: M s. 17/54, 56, počítáme zpaměti 23/90

30.3.

Zítra si přinést vlastní knihu. (čtenářská dílna)

pro nemocné: Čj s. 78/1, 2, 3 -ústně + Ps s. 20/1, 2, písanka s. 11 - přísloví, M s. 16/47 (do sešitu stačí psát jen výsledky se zbytkem) + Ps s. 16/7

29.3.

Přinést větší knoflíky. (stačí 2)

pro nemocné: Čj vyjmenovaná slova po P, do sešitu s vyjm. slovy nalepit obrázky s vyjm. slovy po P a dopsat k nim slova příbuzná, uč. s. 77, cv. 3 - 5 vět přepsat do sešitu, M opakování násobků, uč. s. 16/45 do sešitu, do sešitu zapsat násobky 9 + Ps s. 16/8

27.3.

pro nemocné: Čj opakování vyjm. slov po P, Skloňování slova kopyto (ústně), PS s. 19/1, 2, 3, 4, M s. 15/43 - první 2 sloupečky do sešitu + Ps s. 15/5, 6, Prv s. 52 - 53 + Ps 44/3, 5, 45, písanka s. 9

24.3.

pro nemocné: Čj s. 76 + Ps s. 18/4, M s. 15 + Ps s. 13/5, 6, 15/2, 4, Prv s. 52 + Ps s. 44/1, 2

22.3.

pro nemocné: Čj s. 75 + Ps s. 18/1, 2, 3, M s. 13/31 (5 - 7 sloupeček), 14/33, 34, 36

21.3.

pro nemocné: Čj s. 74/1, 2 - pět vět přepsat do sešitu, 3, 4, M s. 13/28, 29, 31 - 4 sloupečky do sešitu + Ps s. 12/9

20.3.

pro nemocné: Čj s. 73/1 + Ps s. 17/1 - řada vyjm. slov, 1 - z nabídky doplň vhodná slova, M s. 12/21, 22, 25 + Ps s. 11/4, 7, čítanka s. 130 - 132, písanka s. 8 - napiš substantiva v plurálu (levý sloupeček)

16.3.

zítra přinést na Pč: silonky, nízkou misku (průměr misky přibližně 16 cm)

pro nemocné: Čj procvičování pádů (šklákov) + diktát: přibyly jí starosti, koza je býložravec, pobyl na horách, lýčené střevíce, lišaj je motýl, ližiny na saních, míchej to, smyčka, mýtná brána, písanka s. 7

15.3.

pro nemocné: Čj s. 71/1 d) + c) - děti snadno určily rod a číslo, pád jim příliš nešel určit, procvičovali jsme na okopírovaných listech či školákově https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm, naučit se vyjmenovat pádové otázky, M s. 10/18, 20, Prv (Ps) s. 41

14.3.

pro nemocné: Čj (Ps) s. 16/1, M 9/13 - do sešitu, vypsat násobky 4 do sešitu + 10/17 do sešitu

10.3.

pro nemocné: Čj s. 70 - pády, M s. 7 - 8, cv. 8 do sešitu + Ps s. 11/3

9.3.

pro nemocné: Čj s. 69 + Ps s. 15/1, 3, M s. 5/23, 25, 27

7.3.

pro nemocné: Čj s. 68 + Ps s. 14/2, 3, M 3. díl s. 3/2, 3, 5, 10 + Ps s. 9/2, 3, 6

6.3.

Od zítra si děti budou nosit matematiku 3. díl (2. zůstane doma).

pro nemocné: Čj procvičování slovních druhů, Ps s. 12/2, 13/1 a), b), M s. 51/18, 19, 21, 22 + Ps s. 6/8, 7/4, 9/1

3.3.

pro nemocné: diktát slov - namydli se, neplýtvej jídlem, semlít kávu, býložravec, přibil prkénko, my všichni, neobývané území, osmička, nabídka, splynout, myší díra, lítost, Ps s. 12/citoslovce cv. 1

procvičování slovních druhů  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

M - rýsování kružnic do sešitu, Ps s. 8/8

2.3.

pro nemocné: Čj s. 65 + Ps s. 11/1, 2, 3 - vybrat si a napsat 4 věty, M s. 50/11, rýsování kružnice a kruhu, písanka s. 6

1.3.

pro nemocné: Čj s. 64 + Ps s. 10/1, M s. 49/5, 6, 50/10 - do školního sešitu, Prv s. 46 + Ps s. 39

28.2.

pro nemocné: Čj s. 63/2, Ps s. 10/1, 2, 3, M s. 49/3 - 2 sloupečky vypočítat do sešitu (1. + 4.)

27.2.

pro nemocné: Prv (Ps) s. 38, Čj (Ps) s. 9/4, 5 - vybrat si 5 sloves a věty zapsat, učebnice s. 63/1, M s. 46/22, 24, 28 + Ps s. 7/1, 2, písanka s. 6/Piš k obrázkům věty rozkazovací

17.2.

Dú přes prázdniny je z matematiky/počítáme zpaměti, zapsat knihu do čtenářského deníku. Po jarních prázdninách budeme rýsovat s kružítkem.

15.2.

pro nemocné: Čj s. 60/1, 2, 3 + Ps s. 8/1, 2, 3, písanka s. 4, M s. 44/7, 8, 11, 45/15 + Ps s. 3/4, 5, 4/7

14.2.

pro nemocné: Čj s. 59/1 - Zájmena + Ps s. 6/1, 2 - vybrat si 3 obrázky a k nim zapisovat přídavná jména, s. 7/2, 3, M s. 43/1, 3, 5 - 8 příkladů opsat do sešitu + Ps s. 3/4, počítáme zpaměti sloupeček 80+ 81

13.2.

pro nemocné: Čj s. 58/3 - 8 přídavných jmen zapsat do sešitu, M s. 41/7 - poslední 2 sloupečky do sešitu + Ps s. 3/2, Prv (Ps) s. 37/1, 2, 3, 4, písanka s. 3/Vlož vhodná slova do spojení

10.2.

pro nemocné: Čj s. 58/1, 2, M s. 41/7 - 4 sloupečky + Ps s. 2/8, 9, Prv (Ps) s. 36/4

8.2.

pro nemocné: Čj s. 57/8 + Ps s. 5/9, 11, 12, M s. 39/13, 14, 18 - 8 příkladů do sešitu + Ps 2/7, Prv (Ps) s. 35, 36/1, 2, písanka s. 1 (dokončení), s. 2/Zapisuj slova podle daného počtu slabik

7.2.

pro nemocné: Čj s. 7/7 - přepis + Ps s. 4/6, 8, 5/10, M - děti měřily metrem předměty a údaje zapisovaly

6.2.

pro nemocné: Čj s. 56/3, 5 + Ps s. 4/4, 5, M s. 37/5, 38/6, 7, 10 - 8 příkladů do sešitu, cv. 11 (ústně, přes fólii) + Ps s. 1/3, 4, písanka s. 1, Prv - opakování lidského těla (ve středu si napíšeme opakování)

2.2.
pro nemocné:
Čj s. 55 + Ps s. 3/2, 3, M s. 36/1, 37/1, 2 + Ps s. 1/1, 2

1.2. Příští týden si mají děti přinést na hodinu Pč tupou jehlu (velká) a bavlnky.

pro nemocné: Čj s. 54/1 - přepsat slovní druhy do Ps s. 2/1, 2, 3 - vyhledat jen podstatná jména a slovesa, M (Ps) s. 34/1, 2, 5, 6, Prv (Ps) s. 34

30.1. Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné: Čj - procvičování vyjmenovaných slov na okopírovaných listech, M s. 32/3, 4, 7 + Ps s. 36/9, 11, písanka s. 28/Oprav věty a přepiš je.

27.1.

Kdo má zájem o školní časopis, v pondělí přinese 20 Kč. Kdyby byl někdo nemocný a měl zájem o časopis, napište mi to do sms. Děkuji.

pro nemocné: Čj (Ps) s. 41, M s. 31, 32/1, 2

20.1.

pro nemocné: Čj s. 52/1, 2, 3 + Ps s. 39/4, M s. 26/1, 3 + Ps s. 31/6, 32/7, 9, 11, Prv s. 38 - 39 + Ps s. 33/1

19.1.

pro nemocné: Čj s. 51 + Ps s. 39/1, 2, 3, M s. 25/8, 9 + Ps s. 31/1, 2, 4, 5

17.1. Zítra jdeme bruslit.

pro nemocné: M počítáme zpaměti 19/75, 76 + uč. s. 24/1, 2, 5 - druhý a třetí sloupeček do sešitu, Čj s. 49/4 - přepsat do sešitu, 50/1, 2, 3 + Ps s. 37/3, 38/1, 2

16.1. Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné: Čj s. 49/1 - slova příbuzná zapsat do sešitu s vyjm. slovy, 2, 3, druhy vět - vymýšlení vět oznamovacích, tázacích, přacích a rozkazovacích + Ps s. 37/2, M - procvičování násobků, násobilky, uč. s. 22/77, 78, 79, 80, 81 - cvičení jsme vypracovali ústně nebo na stírací tabulku + Ps s. 30/8, 9, 14, písanka s. 

13.1.

pro nemocné: zapsat příbuzná slova do sešitu s vyjm. slovy  ke slovům MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, Ps s. 36/6, 7, M s. 21/68, 69 - do sešitu, 72 + Ps s. 29/5, Prv s. 36 + Ps s. 31/2

12.1.

pro nemocné: Čj s. 48/7 - zapsání 4 vět, 8, 9 - ústně + Ps s. 36/5, M s. 20/1 + Ps s. 29/1, 2, 3, 4

11.1.

Do příštího pátku se naučit báseň z písanky s. 25.

pro nemocné: Čj s. 48/4, 5, 6 - 5 vět do sešitu + Ps s. 35/1, 2, psali jsme diktát, M počítáme zpaměti 19/73, 74, učebnice s. 19/60, 61 - ústně, přes fólii, Prv uč. 35 + Ps s. 30, písanka s. 25 - přepis básně

10.1.

pro nemocné: Čj s. 47/1, 2, 3 - ústně, M s. 18/55 - ústně, 56 - 2 sloupečky na + a na - do sešitu s rozkladem ( 480 + 90 = 480 + 20 + 70 = 570)

9.1.

pro nemocné: Čj s. 46/1, 2, 3 - 4 věty napsat, nalepit do sešitu obrázky s vyjm. slovy ve správném pořadí, M s. 17/50, 51 - se zápisem zapsat do sešitu, 52 - na fólii a poslední dva sloupečky do sešitu, příklady opsat a vypočítat: 760+40, 620+80, 850+50, 970+30, 700-10, 400-60, 1000-20, 500-40, písanka s. 24, četba z čítanky s. 90

6.1.

pro nemocné: okopírovaný list VYJMENOVANÁ SLOVA PO Lhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html, M - rýsování trojúhelníku uč. s. 15/3, 5, 17/47, 48, procvičování násobilky, Prv uč. 34 - 35 + Ps s. 29

5.1. Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné: Čj opakování vyjmenovaných slov - okopírované listy, M s. 16/40, 41, 42 - do sešitu se zápisem, 45 - do sešitu první 2 sloupečky

4.1.

Dú: M s. 14/34 (2 poslední sloupečky)

pro nemocné: opakování vyjmenovaných slov po B - L (okopírované listy), M s. 15/1, 2, příklady do sešitu 405 - 5, 425 -5, 337 - 6, 402 - 7, 742 - 3, 532 + 8, 713 + 7, 966 + 4, 685 + 5, 298 + 3, Prv uč. s. 33, 34 - části těla + Ps s. 29/1, písanka s. 22 (synonyma), 23 (Kde žijí? - po Francouze)

20.12.

pro nemocné: Čj procvičování vyjmenovaných slov L, B (okopírované listy), M s. 14/33, 34

19.12.

: Čj nalepit zbytek vyjmenovaných slov po L do sešitku s vyjmenovanými slovy a připsat slova příbuzná

pro nemocné: Čj s. 43/1, 3, 4 - do sešitu, cv. 5 - do sešitu a očíslovat podle abecedy, písanka s. 31 - přepsat 4 řádky, M s. 13/24, 25

15.12. Nahlédněte do třídních informací.

vyjmenovaná slova po L - procvičování:

https://wordwall.net/play/39429/685/948

https://wordwall.net/play/39429/758/757

https://wordwall.net/play/39446/803/572

14.12. Nahlédněte do třídních informací.

9.12.

Děti mohou vymyslet báseň o sv. Martinovi nebo plavání (plavecký kurz). Povedená báseň by se objevila ve školním časopise. 

pro nemocné: Čj s. 41/5 - do sešitu, Ps s. 30/2, 3, M s. 7/1, 2, 3 - ústně

6.12. Nahlédněte do třídních informací.

Dú: učit se vyjmenovaná slova po L z uč. s. 40, písně: Ryba rybě, Vánoce na míru, Miliony přání

pro nemocné: Čj do sešitu psát věty se slovy: bil - byl, pobil - pobyl, přibil - přibyl, okopírovaný list s. 4 a), učit se vyjmenovaná slova po L , M 2. díl 3/1 - orientace v tabulce do 1000, s. 4/5, 6 + Ps s. 23/1

2.12.

Prosím o kontrolu domácích úkolů a váš podpis.  Od pondělí si děti budou nosit učebnici matematiky 2. díl. (1. díl nechají doma)

pro nemocné: Čj  - dokončili jsme s. 38 + Ps s. 27/2, 28/1, 2, 3, písanka s. 19 - přepis 1. sloky básně, s. 20 - zapiš slova podle abecedy, M (Ps) s. 20/1, 2, 3, 4, Prv s. 27 - 28 + Ps s. 24/1, 2, 4, 25/2

21.11.

Dú písanka s. 17/piš slova souřadná

pro nemocné: Čj s. 37/1, 2 + Ps 27/2, M s. 47/1, 2, 3, 4 + Ps s. 17/1, 2

16.11.

pro nemocné: Čj s. 36/4 - do sešitu, cv. 6 - 2 řádky do sešitu + Ps s. 27/1, nalepit do sešitu s vyjm. slovy slova obyčej - bystrý - bylina a připsat z učebnice 36/1 slova příbuzná, M s. 43/13 - 2 sloupečky do sešitu + Ps 14/11, 12, Prv s. 24 + Ps s. 21/1, 2, 3, 5, 6

14.11.

pro nemocné: Čj s. 36/1, 2 - vše ústně + vybrat si 3 věty z 2. cvičení a zapsat do sešitu, M s. 43/7, 8 + Ps s. 15/1, 3, 5, písanka s. 16

11.11. 

Dú: Prv (Ps) 20/6 zaznamenat 2 dny (sobotu a neděli)

pro nemocné: Čj s. 26/1, 3, M s. 43/7, 8 + Ps s. 8/10, 11/4, 12/11, Prv s. 23 + Ps s. 20/1, 2, 4, 5, 6 - zaznamenat 2 dny (sobotu a neděli)

10.11.

Dnes děti běhaly na vytrvalost, můžou být unavené, přetažené. Podaly skvělé výkony:)  Od pondělí 14.11.2022 se učíme podle nového rozvrhu, který děti dostaly. V úterý 15.11.2022 pojedeme na divadelní představení do Beránku, zítra napíšu podrobnější informace. 

pro nemocné: Čj s. 35/1, 2, 3 + Ps s. 26/2, M s. 41/36

9.11.

pro nemocné: Čj s. 33/7 (ústně), 34/1, 2, 3, 4, 5 - ústně + Ps s. 25/1, 2, 3, 26/5 + doplnit sešit s vyjmen. slovy, písanka s. 15/zapiš číslovky slovy, M s. 39/22, 24, 40/28 (stačí na folii nebo ústně) + Ps s. 13, 14/8

4.11.

pro nemocné: Čj s. 32 - ústně + Ps s. 24/2, 3, M s. 36/11, 12, počítáme zpaměti s. 15/58 (dobrovolně sloupeček 59, 60), Prv s. 21 - 22 + Ps s. 19/1, 2, 3, 4

3.11.

pro nemocné: Čj s. 32/1, 2 + Ps s. 24/1, M s. 35/6, 7, 9 - 2 sloupečky do sešitu s rozkladem

1.11.

pro nemocné: Čj s. 30/1 a), b), d) - ústně, c) - do sešitu, cv. 2 + Ps s. 23/1, 2, M s. 32 + Ps s. 12/7, Prv s. 19, 20 + Ps s. 17, 18/2, 3, 4

31.10.

pro nemocné: Čj s. 29/1 - přepis hádanek do sešitu + úkol a), M s. 30/40 + Ps s. 9/3, 4, 11/3, 5

25.10.

Procvičovat násobení a dělení do 10, napiš polovinu (třetinu, čtvrtinu) z čísla 24, ....

pro nemocné: Čj s. 29/4, 1 + Ps s. 20/1, M (Ps) s. 9/5, 10/6, 7, 8, 11/1, 2

24.10.

pro nemocné: Čj s. 28 + Ps s. 21/1, 2, M s. 29/25, 26, 27, 33, 30/35, 38 + Ps s. 9/, 1, 2

21.10.

pro nemocné: opakování slov souznačných, souřadných, nadřazených, citově zabarvených, protikladů, mnohoznačných slov, M s. 27/8, 11, 13, 28/17, 19 + Ps 8/8 (kontrola + někdo dopočítá), Prv s. 18 + Ps s. 16

19.10.

Nahlédněte do třídních informací. 

pro nemocné: písanka s. 12 - opravit text a 3 věty přepsat, Čj (Ps) s. 20/1 - nauka o slově opakování, M s. 26/5, M7 29/7, 8, Prv s. 17 + Ps s. 15/1, 2

18.10.

pro nemocné: Čj s. 27 (ústně), M učebnice s. 23/47 - ústně, 24/63 - ústně, 26//5 - do sešitu či na papír

17.10.

pro nemocné: Čj (Ps) dokončit s. 19, M7 s. 26/1, 2, 8, 28/2, 3, 4

11.10.

pro nemocné: Čj s. 24 - slova citově zabarvená + Ps s. 17/1, 2, M s. 22/36 (ústně), 46 (ústně nebo na tabulku), 42 (do sešitu) + Ps s. 22/4, 23/3

10.10.

K procvičování násobilky doporučuji využívat stránky https://skolakov.eu/matematika-3-trida

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

pro nemocné: Čj s. 24 - slova mnohoznačná + Ps s. 17/1, 2, M7 s. 18/2, 22/2

7.10.

pro nemocné: Čj s. 23 (slova nadřazená, podřazená a souřadná - ústně) + Ps s. 16/1, 2, 3, M7 s. 20/4, 21/3, 7, Prv s. 12 + Ps s. 10/1

6.10.

pro nemocné: Čj s. 22 - slova souznačná, 23/2, 3 + Ps s. 16/1, 2, M7 s. 20/1, 2, 3, 4 (jen žlutá tabulka) + procvičovat násobilku do sedmi

5.10.

pro nemocné: Čj s. 22/1, 2 (z 2. cvičení vypsat celkem 8 slov, ve kt. je měkká nebo tvrdá slabika - slabiky zakroužkovat) + Ps s. 15/1, 2, 3, M - hbité procvičování násobilky do 7 + M7 s. 18/4, 6

4.10.

Děti se mají naučit jednu báseň z čítanky s. 25 (do 11.10.).

pro nemocné: Čj s. 21 (ústně) + Ps s. 14/2, 3, M s. 21/25, 31 (vše ústně), cv. 30 (2 sloupečky napsat do sešitu i se zkouškou) + Ps s. 18/5

3.10.

pro nemocné: Čj s. 20 (zkusit  popsat člena rodiny - ústně) + Ps s. 13/18 (ústně), 1, M7 (Krtek) s. 17/1, 2, do sešitu zapsat řadu násobků sedmi

30.9.

Ve středu opakování z Prv (vlastní adresa, tel. čísla 150, 155, 158, hl. město ČR, sousedé ČR, státní symboly, historické rozdělení ČR).

Od pondělí pětiminutovky z násobilky. Děti budou psát jen výsledky.

pro nemocné: Čj s. 19/21 (ústně), 23 (slova z lodě napsat do sešitu) + Ps s. 12/12, 15, M s. 18 (cv. 3, 4, 5 do sešitu) + Ps s. 6/12, 13, 15, Prv s. 11 + Ps s. 9/1, 2, písanka dopsat s. 4

29.9.

pro nemocné: Čj s. 18/15 (ústně), 17 (slova opsat do sešitu), 19 (ústně) + Ps s. 12/11, M7 (s Krtkem) s. 15/6, 16/4, 5, 6 + učebnice s. 20/20 ( 2 sloupečky opsat a vypočítat do sešitu)

27.9.

pro nemocné: Čj s. 17/9 napsat do sešitu, ústně cvičení 12, 14 + Ps s. 11/8, 10, M uč. s. 20/17 (2 sloupečky napsat do sešitu) + Ps M7 (s Krtečkem) s. 15/2, 6

26.9.

Dú: M (PS) s. 5/3, 5

pro nemocné: Čj s. 16/3, 4, 6 (vše jen ústně) + Ps s. 10/4, 5, s. 11/6, M 7 (je to PS z loňského školního roku - začali jsme s násobilkou 7) s. 14/1, 2, 3, 4, 5

23.9.

pro nemocné: Čj s. 15/1 (ústně) + Ps s. 10/1, 2 (ústně), 3, M s. 17/6, 7, 11 (vše jen ústně) + Ps s. 5/3 (vypočítat jen šestinásobek), Prv s. 10 + Ps s. 8/1, 3, písanka s. 4 - piš opozita k daným slovům

22.9.

pro nemocné: Čj (Ps) s. 9/5, 6, 8 - do sešitu po slovo koště, M s. 16 + Ps s. 5/1, 2

21.9.

pro nemocné: Čj s. 14/5, 6 + Ps s. 9/7 a), b), M s. 14/66 (1. sloupeček do sešitu) + Ps s. 4/14, 15, 16, 17, Prv opakování dopravní značky, sousedé ČR, telefonní čísla 150, 155, 158

20.9.

Zítra si mají děti přinést rozečtenou knihu z domova.

pro nemocné: Čj s. 13/1, 2,3 (vše ústně nebo na tabulku) + Ps s. 8/2, 4, M s. 13/56, 58, 59 - do sešitu, písanka s. 3

19.9.

pro nemocné: Čj s. 12 + Ps s. 7/7, M (Ps) s. 4/12, 13

16.9.

V pondělí nás venku čeká ukázka dravců (70 Kč), raději dejte dětem čepici, mohou mít ještě vlhké vlasy z plavání. Ve třídních informacích (na konci) naleznete vypsané peníze, které bych vybrala na třídní schůzce (20.9.).

pro nemocné: Čj s. 11/4, 6 + Ps s. 7/5, 6, M s. 12/53 (2 sloupečky do sešitu) + Ps s. 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Prv s. 8 - 9 + Ps s. 9/3, 7

15.9.

Dú mají děti z Ps, který nemají u sebe. Doporučuji dětem nadiktovat 15 slov s u - ú - ů do domácího sešitu, zítra budeme psát diktát s těmito slovy. 

pro nemocné: Čj s. 10/1, 2 + Ps s. 6/1, 2, 3, M s. 11/43, 46 (ústně), 47 (2 poslední sloupečky do sešitu) 

Z organizačních důvodů se částečně upravuje ukončení výuky v pátek 16.9.2022 takto:

- 1. - 3. třída: 11:30 hod.

- 4. - 6. třída: 12:10 hod.

- 7. - 9. třída: 12:30 hod.

Děkujeme za pochpení.

vedení školy

14.9. 

pro nemocné: Čj s. 9/1, 2 + Ps s. 5/1 a), b), cv. 3, 5, M s. 10/36, 40 - ústně + Ps s. 3/1, 3, 4, 11, Prv s. 6 -7 + Ps 5/6, 7/1, 2, 4, 5

13.9.

pro nemocné: Čj s. 8/5, 6 + Ps s. 4/4, M s. 9 + Ps s. 1/10, 2/14, 16, 17, 18, Poč. zpaměti 18/57

12.9.

pro nemocné: Čj s. 7/1,2 + Ps s. 4/2, 3 - jména očíslovat podle abecedy, M s. 8/30 a 31 ústně, 34 do sešitu + Ps  s.2/11, 12, 15

pro nemocné: 

Čj s. 5/7, s. 6, Ps s. 3/7, 8 - slova zapsat do sešitu, 1 - očíslovat obrázky, napsat do sešitu název příběhu a ke každému obrázku zapsat 1 větu

M s. 4/5 + 5/12 + 6/18 - sledovat zápis slovních úloh, do sešitu 6/19 + 7/26 - se zápisem do sešitu, 6/24 - vybrat si 5 čísel a splnit úkoly a), b), c)

Prv s. 3 + Ps s. 4/1, 2, 3