Informace pro rodiče - školní družina 2023/2024

Návštěva knihovny

čtvrtek (sudé týdny) - první návštěva bude 21. 9. 2023

1. oddělení (1. třída a část 3. třídy) 14:00 - 15:00

2. oddělení (2. a část 3. třídy) 13:00 - 14:00

Tělocvična

středa 13:30 - 14:30 

Pobyt venku

každý den (pokud neprší) - 14:15 - 15:00