listopad 2023

Pro nepřítomné: ¨

13.11.

M PS str. 25/1,2,3     Čj PS str. 27 celá

10. 11. M PS Geometrie str. 8 celá plus str. 11/1,2     Čj PS str. 28/1    Vlastivěda - přečíst si v učebnici kapitolu Průmyslová revoluce v Čechách

9. 11.

M - PS str. 21/3,5 a str. 25/2         Čj PS str.26 celá

Výtvarná výchova v našem podání. Tentokrát jsme nevytvářeli s pomocí vodovek nebo temper, ale rovnou jsme si upekli "Svatomartinské rohlíčky."  Nasazení této třídy při vytváření něčeho jiného, je úžasná a moc nás baví. Školu jsme provoněli báječnou vůní a po ochutnání výsledku, vypadali všichni velmi spokojeně.

Návštěva v Praze

V říjnu jsme se vydali na výlet do Prahy. Paní průvodkyně nás provedla po zajímavostech našeho hlavního města. Z vlastivědy jsme spoustu věcí z historie znaly a paní učitelka se dmula pýchou, když jsme správně odpovídali na otázky paní průvodkyně. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak toho bylo k vidění hodně. Nikdo se nám neztratil a to byl pro paní učitelku to nejdůležitější.

Naše výtvory

25.10.

Čj - PS str. 21/1,2,3    PROCVIČOVAT PSANÍ PŘEDPON A PŘEDLOŽEK S, SE, Z, VZ

Přírodověda - uč str. 19-21, PS str.9

M Geometrie - PS str.7/1,2    PROCVIČOVAT NÁSOBENÍ A DĚLENÍ POMOCÍ  ROZKLADU (820 X 300=          650 000 : 5 =    PLUS PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY

24.10. Pro nepřítomné

M - PS str. 13/3,5 - zítra geometrie

ČJ PS str. 20 dodělat celá,

Vl učebnice dočíst Josef II, PS str. 12 a 13 

Naše pracovní činnosti v terénu

Pro nemocné:

19.10.

M Geometrie - PS str. 6/2,3,4,5

Čj- procvičovat na školákově předpony s, z, vz

18.10.

M -  zopakovat si převody jednotek délky. + PS str. 12/1 

Čj - PS str. 19 dodělat, učebnice str. 35 pročíst si cvičení 9, a zkusit si alespoň ústně cvičení 7/33 + možnost procvičovat na školákově https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony/karticky-predpony-s-z/cviceni4.html

Přírodověda  - učebnice str. 17 a 18 + PS str.8/9 a 9/1

Vlastivěda (přehozená) učebnice str. 15

13.10

M PS geometrie str.5/2,3,4 str. 6/1 Dú


Čj opsat si do školního sešitu poučku z učebnice str.33 Pravidla psaní předpon s,se,...

VL- prac. sešit str.8 a 9 a přečíst si v učebnici kapitolu Vzdělávání v českých zemích.

12.10.

M - PS str. 8/6 a str. 7/1

Čj- nic pročítali jsme si slohy a psali diktát.

11.10.

M - PS str. 8/2 Dú- procvičovat násobilku!!!!!!!

ČJ - Uč str. 21 přečíst si co je popis a do PS na str. 13/2 popsat libovolný předmět. Může prozradit co to je, budeme podle popisu malovat.

Přírodověda - Uč str. 14-16 pročíst - je to opakování a PS str.8/4,5,6

10.10. M- PS str. 8/1 zbytek jsme procvičovali příklady jako jsou ve cv. 5 a psali pětiminutovku

Čj - Ps str. 17/1,2,3 a 4 - projít si

Vl - přečíst si Baroko plus máme pracovní list. Kdo nepsal písemku z Habsburků napíše si až se vrátí.

9.10. - M na tabuli jsme procvičovali příklady typu 300 x 200; 15 000 : 30; 420 000 : 60. Pak PS str. 6/7 a 8/5

Čj - UČ str. 30/4 ústně a pak dodělat v PS str. 17/1 (mimo učebnici a sešit jsme pocvičovali ještě slovní druhy.

6.10. M PS geometrie - str. 3/1,2,3,4 str. 4/3 str. 5/1, 2a

Čj PS str. 16/5,6 Uč str. 30 přečíst žlutou poučku, a opsat si první dva řádky poučky.

Vl- přečíst si kapitolu život v baroku.

5.10.  M - PS str. 6/6 učebnice str. 24/2a, b, c dělali jsme do učebnice před průsvitné desky.

Čj - Uč str. 24/8 ústně stačí, PS str. 16/3,4

4.10. - M PS str.5 celá, 6/1,2,5

Čj - PS str. 14 celá, 15/1,2  16/1,2  

Vl - uč str.8 přečíst, Ps str.6 celá, 7/5 V pátek test Vláda Habsburků - stavovské povstání, bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, 30 letá válka, pobělohorská společnost)     Přírodověda Uč str.11-13 Ps str.7 celá

Září 2023

Pro nepřítomné:
26.9.
M - PS str. 4/6,7
Čj - Ps str. 11 celá
Vl - přečíst si v učebnici str.6 a 7 

25.9.
M - Kladná a záporná čísla zapsat do školního sešitu (opsat od spolužáka),  PS str. 4/4,5
Čj - PS str.10/5,7,8,9

20.09. 
M - PS str. 3/3,5,6    Čj - Uč str. 14 - opsat do sešitu žlutou poučku a dělali jsme  cv. 6, ale bude lepší, opsat si od spolužáků. Přírodověda PS str. 4 celá a              str. 5/14,15,16

Nabídka možnosti účasti v soutěži Logická olympiáda

rádi bychom pozvali žáky školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou Česko.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz . Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2023. 

Pro nemocné
8.9.
Čj - Uč str.6/4 a  7/5 alespoň ústně. DÚ PS str. 3/1c a najít ve starém školním sešitě poslední probírané učivo "Shoda podmětu s přísudkem a pročíst si nalepenou žlutou poučku.

M - Měli jsem geometrii, dostávali pracovní sešit na geometrii. tak si pak dodělají příště. 

Vl - PS -str. 2 a 3 celá kromě cv. 6. Přečíst v učebnici str. 3

7. 9.
Čj - učebnice str. 6/2 dva řádky do školního sešitu, cv.3 do školního sešitu seřadit podle abecedy.
M PS str. 1/4 a 5
6. 9. 
Čj Ps str. 2/3,4 a str. 3/1a
M Ps str.1/2,3 modrý početníček str. 6/2

 

Vítám vás v novém školním roce. 

Nejbližší plánované akce: Třídní schůzky - 14. 9. 2023, odkaz na "Plán akcí školy 2023/2024" https://docs.google.com/document/d/1DIvNPlixrzUVZmUeNAY1KGCX5Xkv8jaj/edit


Nabídka hokeje a školičky bruslení a výletu s penny.

  30. 6. Poslední školní den. Rozloučení s paní asistentkou a pak už hurááááá na prázdniny.

Něco málo z výletu na farmu Wenet. Ač to vypadalo, že nám nedopadne pěkné počasí, nakonec vyšlo úplně parádně. Nezmokli jsme a moc jsme si to užili.  Zvířátka budou mít bříška plná ještě zítra. A milý Ježíšku, pod stromeček si většina dětí asi bude přát skákací gumové hračky, od skákacích balónů po gumové koníky a kravičky :D

Červen

22.6.

Bakaláři mají výpadek, nefungují nikomu. Info k výletu. Sraz nejdéle v 8:00 na vlakové zastávce VP, návrat ve 14 hodin zase na vlakovou zastávku. S sebou vhodnou obuv (bude asi mokro), něco na opečení, pití,...

Příští týden učíme následovně: V pondělí se učí první dvě vyučovací hodiny, pak jdeme k hasičům. V úterý je sportovní den, vybrané děti ať mají sportovní oblečení, obuv, pokrývku hlavy, dostatek pití, opalovací krém, svačinu. Děti které se neúčastní - máme náhradní program. Končíme ve 12:15. Ve středu vybíráme učebnice, a vyklízíme skříňky. Končíme ve 12:15. Ve čtvrtek doklízíme třídu, končíme ve 12 hod. V pátek vysvědčení, končíme nejdéle v 9:30.

Po neděli budou fotky. Cena společné fotky je 60 Kč skupinových fotek 30 Kč/ks. Cena časopisu 20 Kč kdo si objednal.

Přes víkend prohlédněte učebnice a případně opravte co je třeba slepit. Děkuji.

Zítra to je 20.6. připomínám focení!!!!!!!!

19. 6. Pro nepřítomné: M PS str. 31/3,4,5,6a; Čj PS str. Čj PS str. 32/1 zápis do sešitu si opíší až budou ve škole.

Květen 

15.6. Pro nepřítomné. Čj PS str. 29, 31/1,2;  M - procvičování obvodu a obsahu obdélníku a čtverce.  Přírodověda PS str. 37, Z přírodovědy jsme psali na ekosystém pole. Zítra budeme psát z vlastivědy z ochrany přírody.

9.6. Pro nepřítomné. Jelikož jsem byla také na ošetřování, tak toho zas moc není. V matematice procvičujeme zápis zlomků. Umět zabarvit část zlomku.  Pracujeme v pracovních listech, nebo je možnost procvičit v červené učebnici na str. 12,13,15 V Čj pracovním sešitě máme hotové stránky 26,27,28 Vlastivěda PS str. 24 celá a 25/4, Ve středu si napíšeme poslední test z přírodovědy z ekosystému pole. Učebnice str. 64 a 65 nebo list se zápisky.

26. 5. Pro nepřítomné: M- PS str. 18 mít hotové cv. 14; str. 20 mít hotové cv. 11, 12 Dále umět rozlišit trojúhelníky na pravoúhlé, rovnostranné a rovnoramenné. Poznat rovnoběžník. - dnes jsme procvičovali na interaktivní tabuli. V pondělí bude krátký test z geometrie. ČJ - PS str. 25/1, 2  a z učebnice opsat cv. 3 ze str. 87 a udělat k tomu úkol a (určit jednoduché a složené tvary sloves - podtrhnout jednou barvou jednoduché a jinou barvou složené tvary). Ze včera máme v pracovním sešitě z vlastivědy hotovou stranu 20.

V úterý 23. 5. nás čeká dopravní hřiště. Opět ať děti mají svačinu, helmu, psací potřeby.

V pondělí 15. 5. si napíšeme větší písemku z matematiky. Sčítání, odčítání, násobení pod sebou, dělení jednociferným číslem, zaokrouhlování, převody jednotek.

Ve čtvrtek 18.5. si napíšeme větší písemku z českého jazyka, zaměřenou na vzory podstatných jmen. Poznat, umět vyskloňovat, doplnit správná i/y.

11.5. Pro nepřítomné:   Čj - mít hotové strany 19 - 22 v pracovním sešitě.  Matematika PS str.11 celá pak jsme procvičovali různě (zaokrouhlování, násobení, sčítání, odčítání pod sebou. Zítra budeme dělat v PS str. 15 - takto bude přibližně vypadat test v pondělí.      Vlastivěda PS str. 17 celá str. 18/1,2,3 cv. 4 dobrovolný DÚ. Přečíst si v učebnici kapitolu podnebí, počasí.      Přírodověda PS str. 29,30,31 přečíst si v učebnici ekosystém potok, řeka.

4.5. Pro nepřítomné: M - PS str. 11/2,3,4    Čj - PS str. 22/1 a 3      Vl - PS str. 16/2,3  str. 17/ 4,5 Mapa je na konci učebnice.

3.5. Pro nepřítomné: Matematika učebnice str.46 - pojem obvod trojúhelníku. Uč. str. 46/2 a 4 do sešitu.         V Čj pracovním sešitě - dodělat str. 19 a ze str. 20/ 1,2,3; str. 21/4a.                                                                    Ve vlastivědě si pročíst kapitolu "vodstvo Čr".        Přírodověda https://www.youtube.com/watch?v=OODh30D-uFE plus v PS str.29

Informace ohledně tripartit zašlu zítra (4. 5.) po dětech na lístečku.

Pro nepřítomné: V mat. jsme dělali geometrii, bude lepší pak společně. Dú PS str.13/3.  V Čj. PS str. 18 celá, str. 19/1,2,4,  učebnice str. 80 pročíst poučky k předseda a soudce. Vlastivěda PS str. 14 a 15. V úterý krátký test na povrch Čr.

Pracovní činnosti - čarodejnice z papírového pytle. :)

Pár střípečků z IQ Landie.

24.4. Pro nemocné: M PS str. 9/4,5,6,7 a str.11/1 Dú opakovat si písemné násobení a dělení třeba ze skolakov.cz    Čj uč str. 79 přečíst si poučky ke vzoru stroj. Dále str. 79/1 alespoň ústně.

21.4. Pro nepřítomné: Čj PS str.18 celá, Matematika PS str. 8/15 a str. 9/1 a 2 plus procvičovat písemné násobení dvojciferným číslem. Vlastivěda, doplnit pracovní list na povrch ČR pomocí učebnice. Přírodověda PS str. 26 celá

18.4. Pro nepřítomné: Čj PS dodělat str. 17 v učebnici si ústně projet str. 77/5,8,10 Ve Vlastivědě si pročíst kapitolu Povrch České republiky. Ve čtvrtek bude test z kapitoly Mapy a orientace v krajině.

17.4. Pro nepřítomné: M PS str. 7/5,6 a str. 8/12,13  Čj PS str. 17/1,a

14.4. Pro nepřítomné: M - PS str. 5/7 str. 7/1,2,3,7     Čj Uč. str. 76/1 a, b, c, d, e ústně stačí, cv. 2 také stačí projet ústně. Vlastivěda PS str. 11, 12 a 13     Přes víkend opakovat písemné násobení a vzory podstatných jmen zejména pán a hrad.

12.4. Pro nepřítomné: M - PS str. 5/2,3,5,6     Čj. Učebnice str. 75/8 ústně, cv. 9 také ústně. Procvičovat na školákově.    Přírodověda - přečíst si v učebnici str.48/49  Pokus, zvážit se večer a ráno  - zaznamenat rozdíl váhy.  Zvážit pro představu aktovku s připraveným učivem na libovolný den.

11.4. Pro nemocné procvičovat vzor pán viz.https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni1.html  Vlastivěda https://www.youtube.com/watch?v=dJjeZlJ_BeE plus přečíst v učebnici kapitolu Orientace v krajině.

5.4. Pro nemocné

M- učebnice str. 37/17 do školního sešitu na procvičení,  PS str.4/9,10 Čj. PS str.16 celá, učebnice str. 75/ 5, 6 alespoň ústně. Vlastivěda PS str.10 celá, O prázdninách procvičovat vzory rodu ženského, středního a mužského, umět vyskloňovat podstatná jména podle vzoru pán, procvičovat písemné násobení dvojciferným číslem, a písemné dělení jednociferným číslem.

3.4. Pro nemocné

M - učebnice str. 25/1,2,4,5 rýsovali jsem do sešitu na rýsování. Čj učebnice str.74/3 plus procvičit všechny rody a vzory které jsme probrali, a umět vyčasovat vzor pán.

Pro nemocné: Čj PS str. 16/1,2,3,4    M PS str. 4/6,7,2 plus zopakovat si písemné dělení;  Vl PS str. 9 celá + přečíst v  učebnici kapitolu Nad mapou České republiky.

Zítra (čtvrtek) den plážové obuvi, v pátek den bláznivého oblečení.

Info pro nemocné: V Čj jsme procvičovali u tabule životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského viz. třeba https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html Přečíst v učebnici str. 73 a 74 poučky a modré tabulky plus se naučit skloňovat vzor pán ve všech pádech (str. 73/10) V matematice procvičujeme příklady písemného násobení dvojciferným číslem https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html   PS str. 3/1,2,3,4 Přírodověda PS str. 24,25 - příští středu testík z hornin a nerostů.

28.3. Den naruby - žáci 9 tříd. Bude zkrácená výuka do 12:20.


Básnička k naučení na příští středu 29.3.

Pro nemocné

22.3.

M https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-se-vcelkou/priklady.html procvičování příkladů                               Čj - procvičování vzorů rodu ženského a středního na slovních spojeních z PS např. str. 8/2; 14/10    Uč. str.69/2a,b,c,d do školního sešitu, Vlastivěda - PS str. 6,7 doplnit s pomocí učebnice. Ve čtvrtek test z krajů a krajských měst.    Přírodověda - učebnice str. 41-45 pročíst.

20.3. M - Uč. str. 35/2 vypočítat do školního sešitu, PS str.2/13/14 plus různé příklady typu 456 * 20; 546 * 40 násobit písemně. Čj PS str. 14/10a jako cvičný diktát, procvičování na interaktivní tabuli například na školákově vzory rodu středního a ženského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

Výroba velikonočního věnce na dveře.

Procvičování krajů a krajských měst.

Pro nemocné

15.3.  M jsme procvičovali na klokana, tak v PS nic, Čj - uč str. 70/6,7 ústně si projít, PS str. 14/9 a cv.7 Přírodověda přečíst str. 40 v učebnici

13.3 - 14.3.  Čj Ps str. 9/ 1,3  a str. 13 celá, str. 14/6,8     M - PS str. 1 celá, str. 2/10,12  Vlastivěda PS str. 4 doplnit kraje do slepé mapy a na str. 5/5. V učebnici si pročíst všechny kraje.

Prosím procvičujte doma písemné sčítání, odčítání a násobení. Spousta dětí často chybuje. Někde stále pokulhává i násobilka.

Děti dnes byly poučené o pravidlech používání telefonů ve škole. Telefony budou pouze vypnuté v taškách.

Pro nemocné

9.-10.3  Čj PS str. 12 celá, str. 13/1,2,3 DÚ str.9/2    M PS 2.díl str. 1/1,2,3,5   Vlastivěda učebnice str. 8 přečíst Kraj Hlavní město Praha a Středočeský kraj 

6. - 8. 3 Čj - PS str. 11 vzor píseň, str. 12/1,2   M - PS str. 34 celá jinak jsme procvičovali písemné sčítání a odčítání na tabuli. Vlastivěda přečíst v učebnic str. 7 Přírodověda PS str. 23.

V pondělí 6. 3. bude matematika geometrie. Prosím v pořádku kružítka, pravítka a ořezané tužky.

Pokusy s ledem v přírodovědě.

3.3. Pro nemocné

M - PS str. 28/ 12 a 13    Čj - PS str. 11/ 1,2,3 vzor růže  Přírodověda přečíst v učebnici str. 37 a 38

2. 3. Pro nemocné

Čj - PS str. 8 a 10   M - PS str. 33 celá   Vlastivěda PS str. 3 - příští hodinu test z učebnice str. 2 - 6

Únor

v pátek 17. 2. nás čeká karneval na ledě (zimní stadion Hronov). V 7:55 sraz před školou a přesun do Hronova (pěšky). Hronovští mohou čekat u stadionu v cca 08:25. Odchod ze stadionu bude kolem cca 11:15. (Přezutí a odchod směr Poříčí). Hronovští můžou opět jít domů, pokud budou mít lístek nebo budu mít zprávu v bakalářích, že mohou jít rovnou domů. Zprávu na lístečku nebo do bakalářů prosím do čtvrtka. Budeme tedy celkově končit dříve než ve 12:30. Předpokládám, že kolem 12 hod. by mohli být i po obědě. Děti budou mít na ledě helmu!!!!! Budou se hodnotit i kostýmy, takže fantazii se meze nekladou, ale prosím počítejte s tou helmou a vhodném oblečení pod maskou. Určitě rukavice.
Připomínám, že v týdnu od 20.2. do 26. 2. jsou jarní ​prázdniny. 

Soptíkovo lyžování 27.2. - 3.3.
info: https://docs.google.com/document/d/1Rm8yBP5o0CacjYknv32UugdF9wj9eldJ/edit

Pro nemocné

16.2.

M - PS str. 27/2,3,4,5,6  28/7,8 DÚ str. 33/1,2

Čj - Ps str. 4/5 str. 5/2,3,4 str. 6/1,3 str. 7/1,2,3 DÚ - str.7/1 dole

Vlastivěda nový pracovní sešit str. 2

13.2.

M - zapomněla jsem PS ve škole tak nevím stránky, každopádně tuším že to byla stránka 27/ 1. cvičení jsme nedělali a ta ostatní pak už jo. Zítra případně doplním.

Čj - PS str. 4/1,3,4

10.2

M - dnes jsme procvičovali hlavně u tabule, takže v PS máme jen na str. 26/ 13 a 14          Čj - procvičování jen u tabule a diktát

9.2.

M - PS str. 22/12,13 str. 24/11 str. 26/15  Čj - PS str. 3/1,3 psali jsme cvičný diktát z učebnice str. 51 dole 5 vět.  Vlastivěda přečíst Habsburky, PS str. 26/1,3 a 27/4

8.2.

Do matematiky se nám protáhla třídnická hodina, takže v sešitě nic nemáme. V ČJ zopakovat si vzory rodu středního, jak je vyvodím a  práce v PS str. 3/2  Přírodověda PS str. 16 dodělat, 17 celá, 18 celá, 19/7,8

7. 2.

Čj - práce v pracovních listech, jinak učebnice str. 55 pročíst a zkoušet určit vzory rodu středního (pomocí modré tabulky v učebnici)

Vl - přečíst si v učebnici doba pohusitská.

6.2.

M - PS str. 26 / 9, 10, 11 a práce v učebnici na str. 13/ 2,5 stačí ústně

Čj - uč. str. 53 přečíst celou stránku, pak práce v novém PS (máme ve škole) str. 2/1a

Zítra 3. 2. jsou pololetní prázdniny. Uvidíme se zase v pondělí 6. 2. :)

Pro nemocné 02. 02.

M - nic v PS procvičovalo se v pracovních listech, Čj - PS str. 38/1 a 39/6   Vl - PS str. 23/ 1 a 3

Do čtení toto pololetí budou 3 knihy - 3 čtenářské karty. Odprezentované i s knížkou do 15. 6. 2023

Pro nemocné 01. 02.

Čj - PS str. 39/ 3, 4, 5    M - Ps str.25/ 5, 7, 8  - PS str. 15/7, 8, 9 str. 16/1 DÚ

31.1.

Pro nemocné 31.01. 

Čj - z učebnice str. 48/2 nadpis do sešitu Pády podstatných jmen a opsat tabulku pádu z cvičení 2 (množné číslo nemusí) PS str. 37 dodělat a na str. 38/7 plus cv.2 - DÚ

V matematice jsme dělali na pracovním listě - procvičovat zápis řádů čísel.

Vlastivěda: https://decko.ceskatelevize.cz/video/e417234100101001  

Leden

Pro všechny: Prosím o procvičování zápisu čísel nad 10 000. Dbát na dodržení mezer 1  000  000. I přečíst taková čísla dělá ještě někomu problém (např. 1  365  002, 665  331, ...) V Čj někteří stále neumí vyjmenovat slovní druhy od 1 - 10, neví který druh má jaké číslo. To samé pádové otázky.

Jinak  v pátek 27. 1. připomínám pyžamový den :D


Pro nemocné 23. 1.

M - PS str. 23/ 1,2,3 - dbát na mezery mezi stovkou a tisícem, mezi statisícem a milionem 1  000  000.                                     Čj - Přečíst uč. str. 44 - zítra budou psát do školního sešitu charakteristiku libovolné pohádkové postavy podle osnovy (str. 44/2)

Hlásím informaci ohledně výskytu vešek ve třídě. Prosím přes víkend kontrolu vlásků a případné hubení. Děkuji za spolupráci.


11.1.

M - nic k doplnění, procvičovali jsme zaokrouhlování, násobilku a písemné dělení na tabuli. Čj - učebnice str. 36 dole psaní i/y po F, pak PS str. 31 dodělat celou a na str. 30/ 1 Přírodověda - PS str. 10, 11, 12   Nemusí mít zítra vše hotové, stačí do konce týdne, ať celé odpoledne nezaberete s učením. Zítra připomínám testík z vlastivědy. Umět zapamatuj si ze str. 31

Video do vlastivědy k Přemyslovcům.  https://www.youtube.com/watch?v=2-lXl0HmDzg&t=257s


Výroba středověkého hradu.

Prosinec

Zase pár foteček.. Strašilky, africký šneci, vánoční zvyky, naše třídní svatba a vyrobené hvězdičky.

19.12. Pro nepřítomné: Čj - Uč. str. 30 opsat do sešitu slova s Y po M (mys, myrta...) která nejsou ve vyjmenovaných slovech, str. 32/ cv 1,2 připomenout vyj. slova po P, dále PS str. 27/1,2  (str. 26 bude na dodělání přes vánoční prázdniny). V matematice jsme procvičovali na tabuli zaokrouhlování na 10, 100. 1000 plus příklady typu 3 x 15 + 150; a písemné dělení se zbytkem.

15.12. Pro nepřítomné: Čj - PS str. 24 dodělat celou, str. 25/1 podívat se v učebnici na str. 30     M - Ps. str. 21/1,2,5 V učebnici projet příklady ze str. 40 cv. 2 ústně, cv. 3 do školního sešitu     Vlastivěda - učebnice str. 25 prac. sešit - str. 12/1,2

13.12. pro nepřítomné: Čj - PS str. 23 dodělat. Str. 24/1 Vlastivěda PS str.11 celá.

12. 12.  pro nepřítomné: Čj - PS str. 22/ 4, 5 a 23 cv 6/ab; Matematika PS str. 20/9,10 a psali jsme pětiminutovku na násobilku

Vlastivěda odkaz na video s Přemyslovci https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8 a ještě jeden moc pěkný https://www.youtube.com/watch?v=4gyT8RgU6Q0&t=22s 

9. 12. pro nepřítomné: Čj - učebnice str. 28/cv 7 pročíst, odůvodnit si, v týdnu se objeví jako diktát. PS str. 22/3.  V matematice jsme dělali zimní šifrovačku, takže nic z učebnice ani PS. 

8. 12. pro nepřítomné: Čj - PS str. 22/1, 2 plus učebnice str. 28 přečíst si cvičení 3 a udělat si alespoň ústně cv. 4. Matematika PS str. 20/8, 11 učebnice str. 38/ 24,26 ústně a cv. 28 první dva sloupečky ústně, druhé dva sloupečky do školního sešitu jako Dú. Vlastivěda přečíst si str. 21, možné se podívat na youtube https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY

7.12. pro nepřítomné: Čj - PS str. 21 celá. M - PS dodělat str. 19, Přírodověda PS - str. 6,7,8 (kdyby přírodověda nešla, nic se neděje, opíšete si od spolužáků. Zkuste co půjde.)

5.12.

Pro nepřítomné: Čj - práce v učebnici str. 26 - stačí ústně, ale zkuste si udělat cvičení 3 (odpovědět na otázky), stačí taky jen ústně. :) V matematice jsme procvičovali na čtvrtletku na tabuli a v půlených hodinách se psala písemka. Takže z dneška nic na doplnění.

Dobrý den všem,
kvůli nemoci dětí, zůstávám úterý a středa doma. Připravenou výuku převezme paní asistentka Monika. Úterní vlastivědu prosím vyměníme za pracovní činnosti. Zítra budou teda pracovní činnosti (prosím 2 knoflíky cca 1-2 cm velký). Vlastivědu si přehodíme na pátek.
Děkuji a hezký den,
Jirmannová

Ve středu 7. 12.  připomínám vánoční focení, kdo má objednané.

V pátek 2. 12. si napíšeme čtvrtletní práci z čj (slova nadřazená/podřazená, Stavba slova - kořen, předpona, přípona, předložky a předpony, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, zdvojené souhlásky.

 V pondělí 5.12. čtvrtletní práce z matematiky (násobilka, zaokrouhlování, písemné +,-,*,/, dělení se zbytkem, převody jednotek - délky, času, hmotnosti, objemu, rovnoběžky/různoběžky/kolmice)

5. 12. bude ve škole Mikuláš, 7. 12. focení objednaných dětí, 8. 12. hudební představení - prosím vybírám 45 Kč.

14. 12.  Vánoční cinkání s vánočním jarmarkem

15.12. Konzultační schůzky - začátek prosím z osobních důvodů od 16:30Listopad

Na pondělní přírodovědné přednášky si děti mají přinést kroužek na klíče, budou si na ně navlékat kartičky, které budou dostávat. Dnes jsme měli povídání o strašilkách, příště budou na řadě africký šneci.

Pro nemocné

16.11.

Mat. PS str. 14 cv. 7,8,9,10

Čj PS str. 17 cv. 2 a 3

14. 11.  

Matematika - PS str 12 cv. 7, 8 str. 13 cv. 2,3

Český jazyk - učebnice str. 21 cv. 3 vypsat doplňovaná slova a odůvodnit si, co se píše jestli bě/bje, vě/vje, pě, Prac. sešit str.16 cv.1


Vlastivěda - Staré pověsti české - jednu vybrat a do úterý přecíst. Buď z vlastní knihy nebo viz. odkaz https://literatura.sije.cz/stare-povesti-ceske/o-libusi.php

7. 12.  bude ve škole možnost vánočního focení od pana Hurdálka. Můžete promýšlet, kdo by měl zájem :)

Říjen

Pro nemocné 

31.10.

Dnes jsme se učili v duchu Halloweenu. Převážně na pracovní listy, které nemáte. Tak to berte jako volnější den. :D

Každopádně jsme v matematice začali písemné dělení se zbytkem. Příklady typu 16 : 6=   43 : 8 =  Děti pomocí fazolí (jiné předměty) vyvozovaly princip zbytku. 16 : 6 = 16  Rozdělit 16 fazolí na šest stejných kupiček. Kolik fazolí je v jedné kupičce?  Jaký je zbytek? Takže tímto způsobem. Zítra budeme pracovat už v pracovním sešitě str. 7 a 8. Dám vědět co jsme udělali.

V Čj zopakujte, co jsou předložky a jaké například jsou (nad, pod, v, před...) A poznat ve větách. Zítra budeme pracovat v PS str. 14 - dodělat a str. 15 uvidíme co stihneme. Snad cv. 1 a určitě se podíváme do učebnice na str. 19. 


Pokud budou děti chtít, můžou v pondělí přijít v kostýmu, nebo černobílém oblečení. Případně si dejte mezi sebou ještě vědět :).

Něco malinko z dopravního hřiště. Myslím, že děti se hodně přiučily a bavilo je to. Bylo vidět, jak se poučily z prvotních chyb a po opravách už značky projížděly v pořádku. 

Ještě konečně pár foteček z exkurze výroby vánočních ozdob.  Na výrobně se nesmělo fotit, tak alespoň toto, co nám dovolili.

Info ke čtvrtečnímu florbalu. Začíná hned po vyučování o půl jedné, děti jdou pak na oběd o půl druhé, hned po florbalu.

Prosím sledujte bakaláře, spousta z vás nečte e-maily (Komens).  Když píšete omluvenku, vyberte prosím v typu zprávy - omluvenka. Děkuji.

3. 10.  Máme ve třídě vešky, prosím o opakované kontrolování vlasů.

Prosím veškeré omluvenky do bakalářů! Známky hledejte taky už jen v bakalářích.

Koruna svatého Václava
Koruna svatého Václava
Mamut
Mamut
Naše slunečnice
Naše slunečnice


Aktuálně  vybírám 554 Kč (250,- kopírování a rod. unie, 104,- sešity, a 200,- třídní fond).  + Cena pracovních sešitů (vlastivěda, přírodověda, matematika a čeština) je 404 Kč.  Celkem tedy 958 Kč.

Od 1. 10. přecházíme na bakaláře. Papírové žákovské knížky už nebudou.