4.9.

Dobrý den!

Přeji všem rodičům a žákům 7. třídy úspěšný školní rok 2023/20224.

Mgr. Lucie Machová

Zastupujícím třídního učitele p. uč. Lokvenc.

Třídnické hodiny se budou konat ve středu v 7:00.


Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala, že v letošním roce se budou vaše děti v rámci pracovních činností učit vařit.

Hodiny jsou plánované tak, aby si děti uvařily oběd a najedly se. Tudíž vybírám 300 Kč na suroviny a prosím, aby si žáci vždy na hodinu vaření odhlásili oběd. Praktické hodiny se budou střídat s hodinou teoretickou a to vždy v třítýdenním cyklu. Měli by mít sešit na teorii a zakládání receptů. Jakékoli dotazy ráda zodpovím.

L. Zelená