Výuka probíhá podle učebnic Bloggers 1, nakladatelství Klett. Časová dotace je 3 hodiny týdně. Cena pracovních sešitů je 203,- .Tematický plán je k nahlédnutí zde:

 https://docs.google.com/document/d/1buWXuWbRsT95iASXKC9ukIvQXjSAxbzs/edit?usp=sharing

Děti mohou pokračovat v používání sešitů z loňského roku, pokud si zakládají nový, tak je vhodný 544

(stačí 1) a na kopie jsou vhodné nějaké desky/fólie (mohou si je nechat ve skříni).


6.A 

7.5. Pronouns

https://wordwall.net/play/72814/332/209


22.2. Time:

https://wordwall.net/resource/9275703

Daily routine:

https://wordwall.net/resource/68872892


30.1. Procvičování sloveso být nebo mít:

https://wordwall.net/cs/resource/17328241/to-be/to-be-to-have-positive


5.třída

5.9. Úvodní hodina: Welcome back to school!

Děti pokračují v řadě Academy Stars 2, časová dotace je 4 hodiny týdně (1 hodina je vedena v počítačové učebně). Děti mají 2 sešity (1. školní + testy zezadu, 2. slovníček + zpěvník) a je potřeba nosit fólii na kopie (někdo má super vedené desky z loňska). Prosím o aktivaci kódu z modré řady (pokud jste ještě neučinili ke konci 4.třídy), tzn. přidání kódu z modré učebnice k používanému účtu z červené řady nebo proveďte novou registraci, aby děti mohly maximálně nabízené zdroje k procvičování a domácí přípravě. Nutné je zaregistrovat se na stránce: https://www.macmillaneducationeverywhere.com

Instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=4NT9Z3zRS3E ( v nastavení lze zvolit titulky v češtině)

Tematický plán zde: https://docs.google.com/document/d/1hT9Cf6VrYFmxu9y12M3Ba18liu2q9KxL/edit?usp=sharing&ouid=106514389090694473371&rtpof=true&sd=true

V případě dotazů mně kontaktujete na email: iveta.borsova@seznam.cz nebo přes aplikaci Bakaláře.