Předběžný plán výuky na školní rok 2022/2023

Po, St, Pá - mluvnice

Út - sloh

Čt, Pá - literatura

Platby - za pracovní sešity  (literatura a sloh) 85 Kč/kus

Domácí úkol - vždy ve středu, občas ze slohu a literatury

Testy, diktáty... - v pátek

Povinná četba - viz učebna

Předběžný plán výuky na školní rok 2022/2023

Mluvnice:

září

vývoj jazyka, hláskosloví, výslovnost, zvuková stránka jazyka

básníci 20. stol. výběr

funkční styly, postupy, útvary

říjen

stavba slova, pravopis, význam slova

svět. literatura 2. pol. 20.s stol.

popis

listopad

tvarosloví

č. litaratura 45 - 48

prosinec

slovesa, velká písmena

č. literatura 48 - 50. léta

vypravování

leden

skladba

č. literatura 50 .- 60. léta

výklad, úvaha

únor

skladba

č. literatura 70. let

mluvený, psaný pojev

březen

skladba, slovosled

č. literatura 80. let

proslov, diskuse

duben

skladba textová

č. literatura po 1989

diskuse, publicistika

květen

jazyková návaznost, procvičován pravopisu

č. literatura po 1989

manipulace, životopis

červen

opakování, procvičování probraného učiva

č. literatura po 1989

životopis, motivační dopis


Pravopis a větné rozbory budou průběžně zařazovány během celého školního roku