Chemie 9.tř.         

Učivo:


září 2023      1.  Soli - názvosloví opakování

                     2.  Hydrogensoli.

                     3  Hydráty solí.

                      4.Vznik solí  - opakování

říjen 2023    1.Chemické reakce.

                     2. Redoxní reakce.

listopad 23   1. Redovníreakce

                     2. Elektrochemie,  elektrolýza

                     

prosinec 23: 1. Organická chemie

                     2.Organická chemie -  rozdělení sloučenin.

                     3. Organická chemie - typy vzorců


leden 2024: 1.  Uhlovodíky - úvod.

                     2. Alkany.

                     3. Alkeny

                     4. Alkyny.

                      5. Areny.

únor 2024:  1. Deriváty uhlovodíků.

                    2. Halogenderiváty.

                    3. Dusíkaté deriváty.

březen 2024:    1. Kyslíkaté deriváty - alkoholy.

                         2. Karbonylové sloučeniny.

dunen 2024:    1. Karboxylové kyseliny

                        2. Přírodní sloučeniny - ůvod

květen 2024: 1. Sacharidy.

                       2. Tuky.

                      3. Bílkoviny.

                      4.  Umělé makromolekulární látky.

červen 2024:

                       Chemie kolem nás.