Chemie 8.tř.

Učivo


září 2022    Látka a těleso.      

                  Látky pevné , kapalné, plynné

                 Látky chemicky čisté a směsi.

   

říjen  2022  Směsi homogenní a heterogenní.

                   Oddělování složek směsí.

                  

listopad  2022:    Stavba atomu.

                             Prvek

 prosinec 2022:  Periodická soustava prvků


leden: 2022: Nekovy.

únor 2022:  Kovy

                 

březen 2022: Dvouprvkové sloučeniny.

                       Halogenidy.

                       Oxidy, sulfidy.

duben 2023: Tříprvkové sloučeniny

                      Hydroxidy .

                      Kyseliny.

květen 2023:   Kyselost a zásaditost roztoků

                        Soli.

                        Neutralizace.

                        Vznik solí.

červen 2023:   Soli názvosloví.

                        Soli - význam a použití.