Cvičení z matematiky

září - říjen:

Učivo: Výpočet procent

Upevňování a prohlubování výpočtů souvisejícími s procenty. Řešení úloh, které žáci budou dostávat připravené.

13.10. - domácí úkol: řešení úloh z kopírovaného textu