Dějepis:

Písemná práce vždy na konci každého měsíce.

Předpokádaný plán na školní rok:

Září

Společnost

Osvícenský absolutismus

Velká Británie

Vznik USA

Rusko za Kateřiny Veliké a Petra

Prusko

Říjen

České země po 1648

Marie Terezie a Josef II.

kultura

Listopad

Kultura, vzdělanost

Velká fr. revoluce

Prosinec

Společnost

Evropa po napoleonských válkách Průmyslová revoluce

Leden

Habsburská monarchie za Metternicha

Národní obrození

Kultura

Únor

Revoluce 1848 v Evropě

Porážka revoluce 1848

Březen

Společnost

Viktoriánská Anglie

Sjednocení Itálie, Německa

České země v pol. 19. stol.

Duben

Habsburská monarchie

USA

Rusko

Japonsko

Kultura

Květen

Kultura

Evropa před 1. sv. válkou

České země před 1. sv. válkou

Červen

První svět. válka

Pozn.: event. exkurze do Prahy (kultura, atentát na Heydricha, výstava dle aktuální nabídky)

Exkurze je určena žákům 8. a 9. ročníku, koná se jednou za dva roky.