Písemná práce vždy na konci každého měsíce.

Předpokádaný plán na školní rok:

Září

Poválečné uspořádání světa

Vznik ČSR

Meziválečné období v Evropě

Totalitní režimy

Říjen

Totalitní režimy

Meziválečné období v Evropě

ČSR o období mezi válkami

Světová hosp. krize

Listopad

Rozbití Československa

Kultura

Prosinec

Kultura

Nástup nacismu

Rozpad versailleského systému

II. sv. válka

Leden

Šoa, koncentrační tábory

Genocidy

Židé

Únor

Československo za války (Mnichov

Protektorát a život v něm

Heydrichiáda

Zahr. odboj)

Vojenské jednotky Čechů a Slováků

Březen

Československo za války

Poválečné uspořádání světa

Duben

Studená válka

Východní blok, dekolonizace

Květen

Československo po válce (Odsun

Důsledky II. sv. války

Poválečné Československo 1948, kultura a život v Československu

Komunistické Československo

III. odboj

Rok 1968

Normalizace)

Červen

Období před "Sametovou revolucí"

Vznik České republiky

Kultura

Pozn.: event. exkurze do Prahy (kultura, atentát na Heydricha, výstava dle aktuální nabídky)

Exkurze je určena žákům 8. a 9. ročníku, koná se jednou za dva roky.