Domácí úkoly 3.tř.


2.10.

Domácí úkol a úkoly pro nemocné jsou v Bakalářích! 

Společný domácí úkol mají děti samozřejmě zapsaný také v notýsku.

27.9.

Pro nemocné: Čj - str. 10/ cv. 2 + PS - str.6 / cv. 1,2, M - str. 20 / cv.4

26.9.

Matematika - str. 20 / cv.2,3

Pro nemocné: Čj - str. 10 - ústně + psali jsme diktát, M - procvičovali jsme násobilky + vyvozovali násobení 8,

Prv - str. 4,5 + PS - str. 9 / 1

25.9.

Čj - str.9 / cv.2 + a)

Pro nemocné: Čj (PS) - str. 5 / cv.2,4,5, M - 5 / cv.3, str.13 / cv. 1,2,3

22.9.

Pro nemocné: Čj - str. 9/ cv. 1,2 + PS - str.5/ cv.1, M - str. 18 / cv. 5, str. 21 / cv.7 - modrý a růžový sloupeček, 

Prv (PS) - str.8, Čt - práce na pracovním listě + Čít - str.14 - 16

V pondělí stačí přijít k autobusu na plavání (po domluvě s řidičem) v 7 hodin.

Děti dostaly do notýsku přístupová hesla do Bakalářů.

21.9.

Matematika - str.18 / cv.6

Pro nemocné: Čj - str.8 ( na fólii), + PS - str.4/ 5, M - str. 18, Čít - str.10

20.9. 

Český jazyk - str. 7 / cv.3 d) 

Pro nemocné: Čj -(PS) - str. 4/4, M - str.18/2 + procvičovat násobilky, Pís - str. 4 - druhý úkol - piš opozita, 

Čít - str. 10,11,12

Zítra přinést do knihovny rozečtenou (případně oblíbenou) knížku.

AJ-Zelená

wordwall barvy: https://wordwall.net/play/60691/786/397

do sešitu podle vzoru namalovat a popsat celkem 7 obrázků (př. yellow sun a namalovat žluté sluníčko)

Matematika - str. 18 / cv. 1,3

Pro nemocné: Čj  (PS¨¨) - str. 4 / cv.1,2,3, M - str. 17 / 3,4, str.18 / 2 (žlutý a zelený), Prv  (PS) - str. 7 / 10,11

18.9. Čj - str.7 / cv.1 - naučit do středy nazpaměť, trénovat abecedu

Pro nemocné: M - str. 17 / cv. 1,2

Pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách - vybíráme 925 Kč na sešity, PS, kopírování, čtvrtky a UR - prosím do konce září.

 Do třídního fondu vybíráme 1000 Kč na celý rok, je možno zaplatit každé pololetí zvlášť. Prosím do konce října. Děkuji.

AJ-Ze: DÚ abeceda: https://wordwall.net/play/60556/043/158

15.9. Pro nemocné:  Čj - procvičovali jsme párové souhlásky a tvrdé a měkké slabiky, M - str. 16 / cv. 3,7 

a  procvičovali jsme numeraci do 100 s přechodem desítky, Prv  (PS) - str. 7/9, Čít - str. 11,12

Děti dostaly lístečky ohledně volného dne ředitele školy, prosím podepsat. 

Prosím též o nahlášení chybějících přihlašovacích hesel do Bakalářů. Děkuji a přeji pěkný víkend.

14.9.

Matematika - str.16 / cv.6

Pro nemocné: Čj - str. 6 + PS - str.3, M - str.16 / cv1,2 , Pís - str.4, Čít - str.8,9

13.9.

Čj (PS) - str. 3 / cv.8 - sestav a napiš 10 slov do malého sešitu

Pro nemocné: Čj (PS) - str. 3 / cv.7, M - str. 15 / cv.5, jinak jsme opakovali násobilky na tabuli 

a numeraci do 100

12.9.

Matematika - str. 15 /cv.6, Prvouka  (PS) - str. 6 / cv.8 - do pátku

Pro nemocné - Čj - str.5 / cv.7,8, M - str. 15 / cv.1, str.14 / cv.4, Prv (PS) - str. 5,6

Ve čtvrtek se konají třídní schůzky v naší třídě od 16:00 hod. s programem:

- společná témata

- platby 

- v příštím týdnu dobrovolná akce Časovka do vrchu (cyklistické závody od školy ke kostelu), ve čtvrtek zapíšete děti, které se chtějí zúčastnit

11.9. 

Český jazyk - str.5 / cv. 6 - napiš věty do sešitu

8.9.

informace k AJ-skupina L. Zelená (registrace učebnice atd.)

https://docs.google.com/document/d/1yxg7eLp3_KbyJpbMt2JToh9bbOAQSeKlWBpFnkKb_bw/edit?usp=sharing

7.9.

Písanka - str.3 - označené obchody, Čítanka - str. 4,5

Pro nemocné: Pís - str. 1, M - str. 11/ cv.3,5,6, str.12 /cv.2, Čj - str. 1,2,3

6.9.

AJ - Zelená: procvičovat abecedu (názvy písmen plus fonetická výslovnost); prosím o obalení učebnice, pracovního sešitu a malého sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=1GYMxHz4d-k

5.9.

Dnešní domácí úkol - obalit všechny sešity, pracovní sešity a zítra přinést do školy, vyplnit první list v ŽK, dokoupit případné chybějící pomůcky. Dokonce týdne by vše mělo být v pořádku. 

Zítra již normální výuka podle rozvrhu.