DOMÁCÍ ÚKOLY:

23.10. Zdá se, že už vás mám všechny na Bakalářích, takže prosím, přecházíme na ně. Ode dneška, tam budete nacházet na Bakalářích dú, další zprávy tam budu také přidávat v rubrice Komens nebo na Nástěnku.

Dnešní dú písanky str. 16 tam už je též zapsaná.
Kdyby cokoli, ozvěte se. Děkuji. Monika Heinzelová

20.10. Pís 13 (po farář; Čj, M opravy dokončení rozpracovaného

Do 30.10. do čtenářského deníku

Velký příklad školního detektiv

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrátor: Markéta Vydrová

Hlavní postava: Radílek, Josef Buran, Stanislav Vandal, pan školník, paní učitelka

Tentokrát Radílek řeší záhadu zmizelé paní učitelky.

Přitom vyřešil pokus o vyloupení banky.

 

19.10. M zvážit aktovku; pís 7; 12
ČJ PS str. 5

17.10. M dokončit 19-20
AJ str. 71 vybarvit čísla, rozstříhat a uložit do obálky (sešit dostanou děti zítra)

13.10. Poslala jsem po dětech nabídku focení s panem Hurdálkem, které proběhne 7.11. Pokud máte zájem, prosím o vyplnění a vrácení zpět.

12.10. Pís 11
Do 16.10. báseň Podzim nebo Ušaté zelí zpaměti; do Kulturního deníku knížky:

Otrapové, škodiči, naschválníci, prudiči

Autor: Dagmar Kýrová

Ilustrátor: Aneta Žabková

Hlavní postava: Hmyzáci, lidi, zvířátka a věci, které nám znepříjemňují život

Knížka je plná vtipných básniček o tom, co nám znepříjemňuje život, např. závislost na mobilu a počítači, neohleduplné chování na chodníku, kapsáři, nevychovaný pes…

Školní detektiv

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrátor: Markéta Vydrová

Hlavní postava: 2. třída, Radílek, Radek

Radílek si o prázdninách začal číst v knihovně detektivky a stal se z něho školní detektiv. Ve třídě pomohl odhalit pachatele krádeže peněz – Radka nového žáka. Do konce školního roku z Radka vychoval vzorného žáka.


Do 16.10. ilustrovat knihu Savci.

9.-10.10. Úkoly děti zvládly úplně perfektně, přestože jsem je sem zapomněla zapsat. Já se omlouvám a děti chválím. :-)

6.10. Pís 9 dokončit

5.10. Pís 8 dokončit
pro nemocné: Čj 15; M 17/1,2; 18/1

3.10. M 13/4-7; 14 dokončit

Dopsat do 9.10. do čtenářského deníku + ilustrace:

Dětem v 1. třídě někdo při vyučování škodí.

Zjistily, že to je strašidlo.

Pojmenovaly ho Radílek.

Radílek začal dětem radit a pomáhat.


2.10. Dnes jsem po dětech poslala informace ke spaní ve škole. Prosím o odstřižení návratky, vyplnění a poslání zpět.
Pís 6; 7/jablko, hruška
dobrovolný úkol - přinést měřítko ( krejčovský, skládací metr....)

27.9. Dnes jsem po dětech poslala lístečky s přihlašovacími údaji do Bakalářů. Prosím, pokuste se přihlásit. Pokud se Vám to povede, napište mi přes Bakaláře zprávu, abych věděla, že jsme i takto již ve spojení. Děkuji Monika Heinzelová

M 11, 12 dokončit
Pro nemocné: Prv PS 4/1,2; 5/4

26.9. Čj PS 2/6; 3/7-10 dokončit

25.9. M 10/2-5; do str. 9 všechny opravy
Do 2.9. titulní strana Kulturní deník + jméno

22.9. Písanka str.5 dopsat
pro nemocné M str. 9; Čj 12/1

21.9. M dokončit str. 6, 8
pro nemocné + pís. 4/ třešně; sčítanec + sčítanec ´= součet

20.9. Počítáme zpaměti - opravit a dokončit sloupečky 65-68 (prosím příště průběžně)
Čj PS 2/3, 4, 5 dokončit a opravit (většina třídy má vše hotovo)

pro nemocné PS M 6/1,2; 8

19.9. M 7 (dokončit)

18.9. písanka str. 4 kromě úkolu třešně; dokončit M 5

15.9. ČJ PS 2/3, 4, 5 dokončit

ČJ Š 10/5 dopsat, kdo nestihl

na Pč  22.9. klacíky (max. průměr 1 cm)

14.9. písanka str. 3

13.9. písanka str. 2

11.9. Počítáme zpaměti - dopočítat sloupečky 63, 64
Čj Š (školní) dopsat řádky s předepsanými písmeny nebo slovy

8.9. M 2/5-8 dokončit
báseň Učitelka (3) nebo Nad knihami (5) zpaměti

7.9. Půlhodinky psaní str. 1 dokončit

6.9. PS M 1/2,4,7,9 (dokončit co chybí - většina má téměř hotovo)
Vyzdobit první stránku v sešitě M Š (číslo nebo cokoliv spojené s matematikou + výtvarně dotvořit)

5.9. Vyzdobit první stránku v sešitě Čj Š (velké první písmeno svého křestního jména + výtvarně dotvořit)

4.9. dú - doplnit stránku s osobními údaji v notýsku; sníst nanuk a do školy přinést čisté dřívko; 

do 11.9. obalit sešity a učebnice a nakoupit pomůcky (stírací tabulka + fix, pevná folie A4, A5 na vkládání a doplňování pracovních listů)

__________________________________________________________________________________________

1. třída

20.6.
DÚ: Písanka str. 19


19.6.
DÚ: M - PS str. 18 cv. 3 do sešitu + kdo nestihl písanku, dopíše doma 

       PRV str. 74 - připravit se na zítřejší test (jen ústně)


15.6.
DÚ: Písanka str. 17
Pro nemocné: ČJ - práce s papírem (Najdeš vetřelce?), písanka str. 16 přepsat několik slov                             na                              na volné řádky - posílám v mailu

                        PRV - procvičování měření času (znalost hodin)

13.6.
DÚ: Písanka str. 17 - 4 řádky
Pro nemocné: M - Počítáme zpaměti str. 21 - odčítání od 11, PS str. 17 cv. 1 - 4
                        ČJ - Slabikář str. 103 - nejprve přečíst samostatně, dávat otázky, o čem děti četly, potom přečíst                              nahlas, Pís. str. 16 - 5 řádků

                        PRV - str. 72, 73

12.6.
DÚ: M- PS str. 16 cv. 3
Pro nemocné: M - PS str. 16
                        ČJ - Slabikář str. 102, Písanka str. 16 a na další řádky opsat básničku ze Slabikáře str. 95 nahoře
9.6.
Pro nemocné: M - PS str. 14, 15                                                                                                                                                                  ČJ - Slabikář str. 100, 101, Písanka str. 14 + na poslední 2 řádky napsat: Čmelákovi nestačí koukat na                          svět z bodláčí.  Práce na papír - 8 rozdílů a domečky.                  
8.6.
DÚ: Slabikář str. 100, 101 - naučit se hezky číst čl. Písničková  + nalepit do Prvouky měsíce, pokud děti nestihly ve         škole a naučit se je                                                                                                                                                             Prosím rodiče, jejichž děti ještě nepřinesly potvrzení o výletu a docházky do ŠD v příštím roce, aby vše                   potvrdili a poslali do školy. Děkuji Š.

Pro nemocné:   Písanka str. 13                                                                                                                                                                    PRV.: str. 70, 71

7.6.
DÚ: M - PS str. 14 cv. 1 - 3 a kdo nestihl něco na str. 13, dodělá doma. Prosím o potvrzení lístečku ohledně školní             družiny.

Pro nemocné: M - str. 13                                                                                                                                                                            ČJ - Slabikář str. 98, 99                                                                                                                                                      Písanka str. 11 + na spodní řádky napsat: Jmenuji se.... (jméno a příjmení). Str. 12 + na spodní řádky                            napsat věty ze Slabikáře str. 99 - dole

6.6.
DÚ: Pís. str. 12 - 5 řádků, rozstříhat měsíce


5.6.
DÚ: M - PS str. 12 cv. 6, kdo nestihl dokončit stranu 11 a 12/4, 5, dokončí doma (nestihla 2 děvčata)                                   Zítra si napíšeme tento diktát: město, náš, divák, patník, dým, Alena, pěst, Věra, rýč, koš

Pro nemocné: M - PS str. 11 cv. 4 - 6, str. 12 cv. 1 - 5 (cv. 3 ne)                                                                                                                  ČJ - Slabikář str. 96, 97, Písanka str. 11 - 5 řádků

                          

1.6. 
DÚ: Písanka str. 10
Pro nemocné: ČJ - Slabikář str. 95, 96, Písanka str. 8 - na volné řádky napsat několik slov ze Slab. str. 95 dole,                                        dále ze Slab. přepsat do sešitu první verš ze str. 97

                        PRV - str. 68

                                

31.5.
DÚ: M - PS str. 11 cv. 3 do sešitu

Pro nemocné: M - PS str. 10 cv. 4, 5, str. 11 cv. 1, 2. Počítáme zpaměti str. 20 - sčítání se 7 a 6                                                              ČJ - Slabikář str. 95, Písanka str. 8

30.5.
DÚ: Písanka celá strana 9

Pro nemocné: M - PS str. 9, 10 cv. 1, 2                                                                                                                                                      ČJ - Slabikář str. 94, začátek str. 95, diktát vět: U domu máme zahradu. Staráme se o záhony.                                          Květiny zaléváme.

29.5.
DÚ: M - PS str. 8 cv. 5, kdo ve škole nestihl cvičení 6, dodělá doma


26.5.
Pro nemocné: M - trénovat pamětní počítání, PS str. 8 cv. 1 - 3                                                                                                              ČJ - Slabikář str. 93, 94 slova v bar. obdélnících, diktát vět

25.5.

DÚ: Písanka str. 7 - 5 řádků. Pokud děti nemají v aktovce pravítko, tak ať si ho v pondělí přinesou.

Pro nemocné: ČJ - Písanka str. 6 + na poslední 2 řádky opsat hádanku ze Slabikáře str. 87 Slabikář str. 92, 93

                        PRV - str. 66, 67.