Fyzika

 TÉMATICKÝ PLÁN – FYZIKA – 6. třída 2023/2024

  1. Stavba látek

Tělesa a látky                                                                  září

Vzájemné působení těles – síla

Gravitační síla

Složení látek – atomy a molekuly                                říjen

Částicové složení pevných látek

Vlastnosti kapalin a plynů

Elektrické vlastnosti látek

Model atomu                                                                listopad

Atomy různých chem. prvků

Ionty

Elektrování těles

Elektrické pole                                                           prosinec

Magnetické vlastnosti látek

Magnety přírodní a umělé

Póly magnetu

Magnetické pole - 1.laboratorní práce

Magnetizace látky                                                       leden

Indukční čáry

Magnetické pole Země

Měření délky

Jednotky délky

Opakované měření                                                      únor

Měření objemu

Jednotky objemu

Měření objemu kapalného tělesa

Měření objemu pevného tělesa                                březen

Měření hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Rovnoramenné váhy

Měření hmotnosti těles + určení objemu - 2.laboratorní práce

Hustota

Zavedení nové fyzikální veličiny - hustoty                 duben

Výpočet hustoty

Měření času

Jednotky času                                                          květen

Měření času

Měření teploty

Délková a objemová roztažnost

Teploměry, jednotka teploty                                  červen

Měření teploty

Vypracovala: V.Křivohlávková