Fyzika 9.tř.


TÉMATICKÝ PLÁN -  2023/24

Převody jednotek - opakování z 8. ročníku                   září

Fyzikální veličiny, jejich značky, jednotky, vzorce - opak.

Výpočty příkladů

Elektrický náboj, elektrické pole

Co už víme o el. vlastnostech látek - opak.

Elektroskop

El. náboj

Vodič a izolant v el. poli                                                    říjen

Siločáry el. pole

Shrnutí celku

Elektrické pole

Co už víme o el. poli - opak.

Co je el. proud                                                                listopad

Měříme el. proud

Měříme el. napětí

Zdroje el. napětí

Shrnutí celku

Elektrický odpor                                                               prosinec

Závislost el. odporu na vlastnostech vodiče

Rezistory spojené za sebou

Rezistory spojené vedle sebe

Reostat

Elektrická práce                                                                   leden

Výkon el. proudu

Shrnutí celku

Zvukové jevy

Zvukový rozruch, šíření zvukového rozruchu prostředím

Ucho jako přijímač zvuku

Nucené chvění, rezonance, odraz zvuku

Ochrana před nadměrným zvukem                                   únor

Shrnutí celku

Elektromagnetické jevy

Co už víme o magnet. poli - opak.

Ampérovo pravidlo pravé ruky

Stejnosměrný elektromotor                                             březen

Elektromagnetická indukce

Shrnutí celku

Střídavý proud

Vznik střídavého proudu

Veličiny stř. proudu a stř. napětí

Transformátor - výpočty

Rozvodná elektrická síť                                                  duben

Shrnutí celku

Polovodiče

Odpor polovodičů

Vlastní a příměsová vodivost polovodičů

Polovodičová dioda

Další polovodičové součástky                                        květen

Shrnutí celku

Jaderná energie

Co již víme o atomech - opak.

Atomová jádra

Radioaktivita

Využití jaderného záření

Jaderné reakce

Uvolňování jaderné energie                                               červen

Jaderný reaktor

Výhody a nevýhody různých energetických zdrojů

Ochrana před zářením

Elektromagnetické záření - rozšiřující učivoElektromagn. vlny

Záření rentg. a ultrafial.

Zdroje záření

Během celého roku jsou zařazeny dvě laboratorní práce:

1) Měření proudu a napětí v obvodu

2) Sestavení transformátoru

Vypracovala: V.Křivohlávková