Informace pro rodiče

06.11.2020

Vážení rodiče, děkujeme Vám a vážíme si Vaší pomoci při probíhající distanční výuce.

Výuka dále probíhá pomocí videokonferencí ZOOM a žáci 5. - 9. třídy využívají také Google učebnu, kde si můžete najít práci, materiály a hodnocení Vašeho dítěte spojené s výukou.

Hodnocení práce žáků probíhá spíše slovně, žáci se dozví, jak učivo zvládají, kde dělají chyby. Některé práce žáků jsou hodnoceny známkou, jejíž hodnota vzhledem k situaci nemusí být zcela objektivní a spíše vyjadřuje, jak žák asi konkrétní úkol zvládl, zda jej odevzdal včas. Jakou formou bude probíhat čtvrtletní a pololetní hodnocení není zatím zcela vyjasněno.

Škola má omezenou možnost půjčit žákům zařízení pro výuku. Vzhledem k většímu zájmu a omezenému počtu zařízení prosíme rodiče, aby výpůjčka trvala nezbytnou dobu, aby zařízení mohlo být poskytnuto dalším potřebným. Momentálně kapacita vyčerpána.

Budeme velmi rádi za Vaše připomínky, podněty (pozitivní, negativní) k probíhající formě distanční výuky, abychom mohli reagovat, event. něco změnit, vylepšit.

vedení školy