Jarní maškarní slavnost

28.04.2022

V pátek 8.4. pořádala Rodičovská unie slavnost v maskách, abychom společně přivítali jaro a definitivně se rozloučili se zimou. Děti přišli přestrojeny za různé čarovné bytosti, princezny, známé postavy z filmů. Během večera se děti zapojily do tanečních soutěží, výuky tance a shlédly i několik krásných vystoupení svých spolužáků. Rodičům děkujeme za připravené občerstvení a věříme, že radost a úsměv na dětských tvářích přivolalo očekávané jarní počasí.