KREATIVNĚ TVOŘIVÝ KROUŽEK

01.03.2023

Co všechno už děti vytvořily? Stihly toho opravdu dost. Naučily se pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. A ten úsměv z hotového výtvoru je nezapomenutelný. Monika Brůžová