Obrázky z českých dějin - divadelní představení 4.B třídy

26.04.2022

Žáci 4.B si pro své spolužáky z prvního stupně připravili krátké vlastivědné divadelní představení. Se svou paní učitelkou a paní asistentkou nás provedli dějinami od pravěku po vrcholný středověk. I přes velkou nemocnost dětí a výpadek hlavních protagonistů, kdy se někteří museli novou roli naučit během jedné vyučovací hodiny a za nemocného tak zaskočit, se představení velmi povedlo a malým i větším divákům ohromně líbilo. Stejně tak i rodičům, kteří měli možnost divadlo zhlédnout o rodičovských schůzkách. Děkujeme.