Pedagogická rada - sdělení rodičům

13.11.2020

Vzhledem k současnému průběhu vzdělávání žáků (v září doplnění učiva minulého školního roku, v říjnu distanční výuka) nebyl na čtvrtletní pedagogické radě konané online dne 11.11.2020 hodnocen prospěch žáků. Hodnocení práce žáků proběhne v závislosti na epidemiologické situaci a prezenční výuce pravděpodobně začátkem prosince, kdy bychom Vás potom informovali o hodnocení žáků, event. se uskuteční online třídní schůzky.

Průběžné hodnocení práce žáků (jak slovní, tak pomocí známek) můžete sledovat v google učebně nebo pomocí emailů vyučujících. V případě potřeby kontaktujte vyučující nebo třídní učitele.

vedení školy