Program třídních schůzek

07.09.2020

Návrh programu na třídních schůzkách 16. - 17.9.2020:

Společná témata:

- hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2020/2021

- výuka ve školním roce 2020/2021

- distanční výuka

- změna v ŠVP pro školní rok 2020/2021

- nové www. stránky školy

- školní a organizační řád školy, školní jídelny

- rozvrh tříd, vyučující

- aktualizace osobních údajů žáka, kontakty

- plán akcí na školní rok 2020-21

- školské poradenské pracoviště, konzultační hodiny

- sběr pomerančové kůry, bylin

- zájmové kroužky ve škole

- Unie rodičů (volba zástupců)

- žákovská knihovna

- třídnické hodiny, třídní pravidla

- multifunkční, dětské hřiště

- akce Dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol

- připomínky rodičů, diskuse

Specifická témata:

- GDPR, souhlas rodičů (1. třída)

- řád školní družiny (chování), nabídka zajištění družiny o prázdninách

- Týden v přírodě (5. tř.)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7.tř.)

- volba povolání, přihlášky (9. tř.)

- sportovní kurz (8. tř.)

- testy SCIO (9. třída)

- Soptíkovo lyžování

Každý TU si připraví svůj program.