Putování po známých místech České republiky

13.10.2023

Procházky s plněním otázek ohledně zajímavých míst ČR se zúčastnilo hodně dětí, jejich rodičů a kamarádů. Jsme velmi rádi, že Vás akce bavila a děkujeme všem za účast. Zpět se nám dostalo 67 odpovědí, z toho bylo 49 správných a 18 neplatných z důvodu chybějícho podpisu, nesprávné nebo chybějící odpovědi (kvůli nějakému záškodníkovi). Bohužel se mezi námi našel někdo, kdo akci zkazil tím, že strhl nějaké otázky a přeházel je. Zároveň byli na akci děti a rodiče, kteří to dali do pořádku, takže se stalo i něco dobrého. Každý si v cíli mohl vybrat odměnu v hodnotě 30 Kč, kterou sponzorovala Rodičovská unie. V pátek 6.10. proběhlo ve škole zhodnocení akce a zástupci Školního parlamentu vylosovali 10 výherců sladké odměny. Těšíme se na další akci s Vámi. Za pořadatele Iveta Borsová