Třídní schůzky

09.09.2022


V úterý 20.9.2022 v 16:00 hod. (1. stupeň) a v 16:30 hod. (2. stupeň) Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v budově ZŠ ve Velkém Poříčí.

Po skončení schůzek se uskuteční v 17:30 hod.  jednání zástupců Rodičovské unie.

Návrh programu na třídních schůzkách 20.9.2022:

Společná témata:

- výuka ve školním roce 2022/2023 - úpravy

- rozvrh tříd, vyučující

- Národní plán doučování

- školní agenda Bakaláři

- školní a organizační řád školy

- školní stravování

- aktualizace osobních údajů žáka, kontakty

- plán akcí na školní rok 2022-23

- školské poradenské pracoviště, konzultační hodiny

- sběr pomerančové kůry, bylin

- zájmové kroužky ve škole

- Unie rodičů

- žákovská knihovna

- třídnické hodiny, třídní pravidla

- multifunkční, dětské hřiště

- akce Dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol

- školní výlety - zhodnocení

- připomínky rodičů, diskuse

Specifická témata:

- GDPR, souhlas rodičů (1. třída)

- řád školní družiny (chování)

- Týden v přírodě (5. tř. - příprava, 6. tř. - zhodnocení)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7. tř.)

- volba povolání, přihlášky (9. tř.)

- sportovní kurz (8. tř.) - zhodnocení

- testy SCIO (9. třída)

- Soptíkovo lyžování


Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.

vedení školy