Výuka od 12.4.2021

08.04.2021

Výuka od 12.4.2021

Výuka žáků 1. stupně bude probíhat rotačním způsobem tj.:

lichý týden (12.4. - 16.4.)

- prezenční výuka žáků 1. + 3. B + 5. třídy (tzn. ve škole)

- distanční výuka žáků 2. + 3. A + 4. třídy

sudý týden (19.4. - 23.4.)

- prezenční výuka žáků 2. + 3. A + 4. třídy (tzn. ve škole)

- distanční výuka žáků 1. + 3. B + 5. třídy

Pokud se žáci 1. stupně neúčastní prezenční výuky, distanční výuka pro tyto žáky nebude probíhat.

Výuka žáků 2. stupně nadále probíhá distančním způsobem.

Začátek a ukončení výuky ve třídách v jednotlivých dnech budou uvedeny na stránkách třídy nejpozději v pátek.

Nadále jsou možné individuální konzultace žáků 2. stupně, skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem nebo žáků 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Ve skupině max. 6 žáků.

Školní družina je v provozu pro žáky v prezenční výuce, při zachování homogenity žáků z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Školní jídelna je v provozu, pro žáky v distanční výuce zůstává možnost odběru dotovaného obědu do jídlonosiče.

Žáci v prezenční výuce jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole používat respirátor nebo chirurgickou roušku (bavlněná rouška není přípustná) a dbát hygienických opatření.

Prezenční výuka je žákům umožněna v případě, že:

a) žák nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) podstoupil vyšetření neinvazivním antigenním testem

Preventivní antigenní test se provádí 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ráno po nástupu do školy.

V případě nepřítomnosti žáka ve škole, hned po jeho návratu k prezenční výuce. Pokud žák chodí do školní družiny, tak hned ráno při příchodu do školní družiny.

Pokud má žák pozitivní test v pondělí, odchází domů a následuje PCR test žáka. Ostatní žáci pokračují ve výuce.

Pokud má žák pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a žáci čekají na výsledek PCR testu pozitivního žáka. Pokud se pozitivní test potvrdí, poskytne další opatření a informace KHS.

U žáků 1. - 3. třídy může v nutném případě s testováním pomoci zákonný zástupce (nutný respirátor).

Žák se nemusí testovat, pokud prokáže, že:

a) prodělal onemocnění Covid, od testu PCR neuplynulo více než 90 dnů

b) má negativní test ne starší 48 hodin

Žáci v individuálních konzultacích a skupinových konzultacích nemusí mít negativní test na COVID-19.

Další informace získáte na stránkách své třídy, event. u třídních učitelů.

Instruktážní video antigenního testování samoodběrem zde

Příznaky onemocnění Covid 19 zde

Postup antigenního testování zde

Sledujte stránky školy, změny jsou možné.