Výuka od 17.5.2021

13.05.2021

V týdnu od 17.5.2021 začíná prezenční výuka pro všechny třídy školy, tj. v pondělí 17.5.2021 přijdou do školy všichni žáci 1. a 2. stupně.

Nástup žáků do školy nebude jednotný. Časy příchodu na výuku a rozvrh vyučovacích hodin bude upřesněn na stránkách třídy (bude přbližně stejný jako nyní během rotační výuky).

Testování všech žáků bude probíhat jednou týdně, tj. v pondělí nebo při prvním příchodu do školy.

Školní družina bude v běžném provozu, tj. ve dvou odděleních vytvořených v září.

Školní jídelna bude v běžném provozu, tj. v nabídce budou dvě jídla.

Podrobnější informace na stránkách třídy.

Možné změny vyhrazeny, sledujte stránky školy.

vedení školy