Matematika 9.tř.

září:

Učivo: - Zopakování 8. třídy

Základy statistiky (uč. str. 51 - 77)

22.9. - domácí úkol: zpracování úlohy zadané při vyučovacíé hodině

29.9. - domácí úkol: zpracování statistické úlohy dle zadání

4.10. - domácí úkol: úloha č. 4 z kopírovaného textu

říjen:

Učivo: Soustava rovnic (uč. str. 6 - 22)

5.10. - domácí příprava: dořešení úloh z učebnice str. 6 cv. 3 A, 4 A

13.10. - domácí úkol: učebnice str. 14 cv. 8 A

listopad:

4.11. - domácí úkol: učebnice str. 22 cv. 1.6 A

Učivo: Lomené výrazy (uč. str. 61 - 103)

18.11. - domácí úkol: uč. str. 62 - zapsat pravidla pro počítání s mocninami

                                uč. str. 64 cv. 2 d, e, f

23.11. - domácí úkol: uč. str. 65 cv. 6

24.11. - domácí příprava - úlohy z kopírovaného textu, termín: Po 29.11.

30.11. - domácí úkol: uč. str. 72 cv. 7 A

prosinec:

9.12. - domácí cvičení: úlohy z kopírovaného textu (samostatná práce + odčítání výrazů)

16.12. - domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu (samostatná práce - násobení, dělení výrazů)

Učivo: Rovnice s neznámou ve jmenovateli (uč. str. 98 - 103) viz. Bakaláři

leden:

Učivo: Podobnost (uč. str. 31 - 49) viz. Bakaláři

únor:

Učivo: Funkce (uč. str. 23 - 60) viz. Bakaláři