Německý jazyk 7.tř.11.5. zopakuj si slovíčka a gramatiku 3. lekce (test 18.5.!)

6.5. uč. 46 - Spiel - Wir wiederholen,    uč. 47 - Mein Tagesplan (Wann und wo?)


4.5. kontrola odevzdaných úkolů (neodevzdali Vlček, Vítek, Šorfa, Mokrý,  velmi pěkná práce Hosnedlová, Zídková)

       reálie SRN - Berlín (Bedekr)


29.4. kontrola uč. 43/1 a,b)  a 42/19,    uč. 42/20        úkol: uč. 45/5 (odevzdat v úterý!)


27.4. uč. 43/1 a) - přečti a přelož si texty

                      b) - doplň tabulku a napiš ji do ŠS


22.4. kontrola uč. 42/18,  PS 40/21 a 42/7,      do Učebny:  uč. 42/19


20.4.  uč. 42/18,   PS 40/21 a 42/7


15.4. kontrola uč. 40/13,  41/17,     PS  41/1 a),2,3,4,   42/5,6


13.4. PS 41/1 a), 2, 3, 4,  42/5, 6


8.4. kontrola PS 39/16 b), 17, 18, 19,  40/20,     uč. 40/12, 41/14, 15  

        PS 41/1 b)


6.4. uč. 40/12 - do ŠS,   40/13 ústně,   41/14 a 15 - do ŠS,   41/17 - ústně,     PS 40/20 - vyznač cestu pastelkami


30.3. PS 39/16 b) - napiš, co Sabine v tašce nemá,     39/17, 18, 19

         opakuj si slovíčka 0. - 3. lekce


25.3. kontrola PS 38/11,12,  uč. 39/10 a,b)

         PS 38/14, 39/16 a), 39/19


23.3. PS 38/11 - utvoř otázku a odpověď (podle vzoru)

         PS 38/12 - vyber každému tři věci z obrázků vpravo a napiš je (bez ohledu na poslechové cvičení)

        uč. 39/10 a) - přečti si a přelož,   b) - rozhodni R x F,   c) - vypiš z rozhovoru, co všechno Christian potřebuje

POZOR:

Slovesa "haben, suchen, brauchen, kaufen,..." (mít, hledat, potřebovat, kupovat,...) se pojí se 4. pádem podst. jmen!!!


18.3.  kontrola překladu uč. 39/9

         PS 37/8,9,10  + 1. a 4. pád podstatných jmen (přehled do ŠS) - naučit


16.3. uč. 39/9 - čtení a překlad rozhovoru, naučit časovat sloveso "haben"


11.3. kontrola zadané práce

       uč. 37/7,  37/8 - zájmena "mein, dein, kein",  časování slovesa "haben"


9.3. PS 34/2 a,b)

       PS 35/4 - roztřiď slovíčka podle rodu

       PS 36/5 b) - dopiš opravený rozhovor na linky

       36/7 vypiš všechny předměty z obrázku ve cv. 6 (s určitým členem)

       uč. 38/6 - nauč se nová slovíčka,  PS 37/8,9


4.3. kontrola PS 34/1 b), 35/2 c), uč. 36/3 a, b)

       uč. 37/4,5   PS 35/4 - opak. slovíček, 36/5 a,b)


2.3. měli jste se naučit slovíčka ze s. 35, takhle si domácí přípravu nepředstavuju  :-(

       uč. 36/1 a), 2,   PS 34/1 a)

       sami:   PS 34/1 b), 35/2 c),  uč. 36/3 a, b) - do ŠS

 Hlaste se do 7. třídy, pokud JÁ vám neřeknu nebo nenapíšu, abyste se přihlašovali jinam.   


25.2. uč. s. 35 - nová slovíčka (nauč se)


23.2. kontrola PS 30/4,5 a 31/6,7,    uč. 34/19a,b)     PS 29/23 - doplň a pak si zkontroluj a oprav podle učebnice


18.2. kontrola PS 29/24,25 a 30/1,2,     PS 30/3    úkol:  PS 30/4,5 a 31/6,716.2. kontrola uč. 32/17 a-c),      sami: PS 29/24,25,  30/1,2


11.2. kontrola uč. 33/18,     32/16       úkol: uč. 32/17 a-c)


9.2. kontrola PS 27/19 b),        PS 27/18,  uč. 31/14,15     úkol:   uč. 33/18 a, b) (- 3 věty)


26.1. kontrola uč. PS 28/20,  uč. 30/12 - opak.,   uč. s. 31/výklad Kathrins x von Kathrin, 31/14

        PS 28/21           úkol: PS 27/19 b)


21.1. uč. 30/11,12  31/13,   PS 28/20 - sami      úkol: PS 28/22 - do Učebny


19.1. uč. 28/7 - opak.,    29/8,9,10,    PS 26/13,16,  27/18     úkol: naučit se nová slovíčka - přídavná jména (uč. s. 29/


14.1. PS 25/12 - kontrola,  uč. 28/6,7     naučit koncovky časování sloves v přít. čase


12.1.  uč. 27/4,3,5,   28/5b),     PS 25/11 - společně jsme doplnili tabulku časování sloves       úkol:  PS 25/12 - pošli do Učebny               


7.1. kontrola PS 23/2,3,       PS 23/4,  24/5,8       úkol: PS 24/6 - do Učebny


5.1. kontrola úkolu uč. 26/1 b), čtení a překlad 26/1a), 2   PS 23/1      sami:  PS 23/2,3


17.12. uč. 26/1a) - společné čtení a překlad   úkol: uč. 26/1 b) - spoj správně věty a napiš - pošli do Učebny


15.12. uč. s. 25 - naučit slovíčka dole


10.12.  PS s. 20-21  test 1 


8.12.  kontrola zadané práce     PS 19/22


3.12.  kontrola PS 17/17  + 17/16    úkol: PS 18/19,20,21


1.12. kontrola uč. 23/15   + PS 16/11,12  17/15       úkol: PS 17/17 - do Učebny


26.11. uč. 22/13 - opak., gramatika - časování sloves v j.č. a vykání, 22/14,  23/15,17 ,  rámeček do ŠS

         úkol: uč. 23/15 - spoj a pošli do Učebny


24.11. uč. 21/9,10,11 ústně, výklad tázací a oznamovací věty,     úkol: PS 16/13 - doplň tabulku


19.11. kontrola uč. 22/13 + výklad časování sloves v jed. čísle      úkol: uč. 21/10 - pošli do Učebny


12.11. PS 15/8,9,  14/5  uč. 22/13 - promysli si alespoň tři věty o každém z dětí


10.11. kontrola zadané práce + PS 14/7 b) - pošli mi do Učebny


9.11. Přihlaste se prosím na google do Učebny Německý jazyk. Děkuji.

https://classroom.google.com/c/MjA0NDM3ODk2NTky?cjc=j54bior


5.11. kontrola zadané práce + uč. 19/4 (otázky Wie? Wo? Was?, časování sloves v 1. a 2. osobě j.č.

ich   -e

du   -st

na příště: uč. 20/7 přečíst, 20/8 přeložit na papír oba rozhovory


3.11. kontrola zadané práce + PS 14/6,7, uč. 18/2     na příště: uč. 19/2 - připrav si na papír 6 krátkých vyprávění podle vzoru v učebnici (kostek si nevšímej, tvoř věty podle údajů v sloupečku)


22.10. uč. s. 17 (slovíčka), 18/1 (ústně), PS 13/2      na příště: PS 13/1,3,4


20.10.  kontrola s. 16, uč. 15/18,16   úkol: prezentace podle vlastního výběru na s. 16 (pošli na můj e-mail do 25.10.)


15.10. Přihlašujte se do učebny 7. třídy! Nebudu vám stále rozesílat jednotlivě e-maily, pokud se nepřihlásíte a rodiče vás neomluví, máte podle školního řádu neomluvenou hodinu.

Dnes nám bohužel nešel vůbec zvuk, proto jsme nemohli zkontrolovat zadanou práci z minulého týdne. Uděláme to příští hodinu, tj. v úterý v 9 hodin.

Dnes se přihlásili do hodiny pouze Simča, Pavel, Vráťa a Matyáš, omluveni jsou Karča, Lucka a David. Kde byli ostatní???

Na úterý si (na papír) připravte vypracovanou s. 16 v učebnici.