Německý jazyk 8.tř.13.5. PS 46/7,9

10.5. kontrola PS 44/4,   PS 45/6


5.5. kontrola PS 40/7,      s. 45 - nová slovíčka,  PS 43/1,2  a 44/3     úkol: PS 44/4 - doplň a přelož


3.5. kontrola PS 37/21 c),  38/21 d)       PS 39/3,  40/6          úkol: PS 40/7


28.4. PS 37/21 c),   38/21 d)


26.4. kontrola PS 39/1,2,4,   40/5,   37/20,    37/21 a,b)


21.4. PS 39/1,2,4,  40/5


19.4. kontrola uč. 38/15 a,b),   PS 37/20,  38/22 a-c)


14.4. PS 38/22 a-c)


12.4. kontrola uč. 34/9,10,11 a-c),   37/14,  36/13,   PS 36/19


7.4. PS 37/20 - utvoř věty v minulém čase


31.3. uč. 38/15 a,b) napiš do ŠS


29.3. uč. 36/13 a) (poslechové cvičení odpovídá ukázce prázdninového deníku Marion na obr. uprostřed s. 36) - přiřaď obrázky A-G k jednotlivým zápisům v deníku, např. A - Sonntag

          uč. 36/13 b) - napiš výrazy v minulém čase (do ŠS)


24.3. PS 36/19 - poskládej a napiš věty v minulém čase

         uč. 37/14 - přečti si a přelož části pohádek (dole), přiřaď k úryvkům nadpisy (nad obrázkem),  napiš, z kterých pohádek jsou postavy na obrázku (česky)


22.3. Než jsem z vás vydolovala kontrolu zadaných cvičení, vypršel nám čas...  :-(

         kontrola PS 34/10, 35/13,14,  36/16 (posl. otázka: Wer hatte Husten?)

         Zbytek zadaných cvičení (uč.) si zkontrolujeme příští pondělí.


17.3. PS 34/10,  35/13,  36/16,      uč. 34/9 - seřaď a přelož rozhovor,  35/10 - přelož            říkanky,  35/11 a-c)

15.3. kontrola PS 33/6,7 a časování sloves,   PS 34/11,  35/12      úkol: PS 35/14 do              Učebny

10.3. PS 33/6,7  + naučit časovat slovesa "sein, haben" v minulém i přítomném čase

8.3. kontrola PS 32/1,2,   PS 33/5,  34/8   uč. 33/6 - opak.,  (rodinná výchova nejspíš Sexualunterricht) 

3.3.  uč. 33/6 - ústně + řadové číslovky,  PS 32/1,2


1.3. kontrola uč. 33/5,    uč. 33/6 + řadové číslovky (1. - 10.),    PS 32/3


24.2. kontrola uč. s. 31, 32/1,2      uč. 32/3,          sami: uč. 33/5 - připrav si odpovědi


22.2. kontrola PS 29/5,6     uč. s. 31 - rozděl slovíčka do tří okruhů,    32/1 (neee seřaď věty podle časové posloupnosti - omlouvám se za chybné zadání) - urči správnost tvrzení R x F


17.2. PS 29/5,6


15.2.  kontrola PS 25/15 + b),  28/1,2,   28/3        sami: PS 26/16 a,b) + překlad na papír


10.2. kontrola PS 27/20,    26/15 + b),  28/1,2 - připrav si na příští hodinu 

        Opět nejste připraveni na hodinu, nová slovíčka jste ani nezahlédli, natož abyste se je naučili.     

        PS 28/2 + překlad souvětí do Učebny


8.2. kontrola uč. 29/12 a PS 26/17, 27/18     PS 25/15 společně,    27/20 - sami


27.1.  kontrola uč. 29/11      sami: uč. 29/12 (do ŠS)  a PS 26/17,  27/18


25.1. kontrola PS 22/6, 24/10    PS 24/12, uč. 28/10 (nová slovíčka), 29/11 - připrav si (slovíčka o počasí)


20.1. domácí úkol jste prakticky nesplnili, cvičení jste připravená neměli, kontrolou jsme ztratili většinu času

        uč. s. 28 - nauč se skloňovat osobní zájmena v 1. a 4. pádu,   do Učebny pošli překlad cv. 28/9b)

        PS 22/6 (odpovědi celou větou) a 24/10 si připrav na příští hodinu!


18.1. do ŠS vyčasuj (ve všech osobách a obou číslech) slovesa "anziehen, aussehen, anhaben, anprobieren" a způsobové sloveso "wissen"  (viz uč. s. 27 a PS s. 82) a nauč se

       PS 23/9 a uč. 27/8 - si na středu připrav na papír


13.1. (vypršel vám čas, proto se program vypnul)

kontrola PS 21/1    uč. 26/6 + PS s. 30 - nová slovíčka,  PS 22/5,4     úkol: PS 23/7 do Učebny


11.1. kontrola PS 24/2,   uč. 25/4,   PS 21/2      sami: PS 21/1 - sestav slovíčka a roztřiď je podle rodu


6.1. kontrola překladu uč. 24/1 a PS 18/7,   s. 25 nepravidelná slovesa - naučit, 25/3        úkol: PS 21/1,2


4.1. kontrola testu 7 v PS,  s. 23 naučit slovíčka dole  + uč. 24/1 překlad na papír


16.12. kontrola PS 16/20,21    + připravte si opakovací test PS s. 17-18


14.12. Kontrola PS 15/17,18       úkol: PS 16/20 do Učebny

9.12.  PS 15/17,18  16/19,20,21 - samostatná práce

7.12. uč. 21/9 slovesa aufräumen, abwaschen, einkaufen     PS 12/7,  14/12,13

2.12. kontrola PS 11/5  + uč. s. 21 - časování sloves (abwaschen, essen, waschen),  21/9

30.11. uč. 19/6, PS 11/4 - spoj, 11/5 - alespoň 10 vazeb do ŠS


25.11.  kontrola zadané práce uč. 19/6a) - vykašlali jste se na to, budu zkoušet!

          na příště: uč. 20/7 - připravit si na papír překlad textů a přiřadit správný obrázek


23.11. uč. 18/5, 19/6   + kdo neodevzdal úkol, hned ho pošli!      na příště: uč. 19/6a) připrav si


18.11. kontrola PS 10/1 + 10/2, 11/3        PS 8/16 oba překlady pošli do Učebny

Zkontrolujte si a doplňte neodeslané úkoly!!!


11.11. kontrola úkolů + uč. 18/4 a)     18/4 a) druhá část - poslat do Učebny


9.11. Přihlaste se prosím do google Učebny Německý jazyk. Děkuji.

https://classroom.google.com/c/MjA0NDM3ODk2NTk5?cjc=mvezn4x

kontrola zadané práce 17/1d) a 18/3, uč. 18/4 prosím poslat do Učebny

PS 10/1 - poskládej a napiš slovíčka s určitým členem


4.11. Nebudu na zoomu, zadaná práce:

       uč. 18/3 - na papír si připrav překlad vět

       uč. 18/4 a) - napiš do ŠS všech 9 vět s různými předložkami a určitým členem (např. Mein Heft liegt unter dem Schreibtisch.) - toto cvičení mi pošli ve středu na e-mail!

3.11. Včerejší cvičení mi neodeslali Hiebsch, Škripková, Šrůtková a Dostál. Samozřejmě máte 5.


2.11. Už 3 týdny máte umět slovíčka ze s. 13!!!!

       Vysvětlen 3. pád podstatných jmen po předložkách (Wo?)

        uč. 17/1 d) - pošlete mi do e-mailu, natrénujte správné čtení cv. 17/2


21.10.  kontrola zadané práce, s. 14 si připravte znovu a lépe!!

           uč. s. 17 (předložky) + 17/1 c)  R x F


19.10.  slovíčka z minulého týdne - uč. s. 15 + s. 16 překlad 4 textů na papír a přiřadit obrázky

          s. 14 (fakta a data) si zkontrolujeme příští hodinu ve středu