Občanská výchova 6.třída

Vložte svůj text...

duben 2021
Moc soudní - systém soudů v ČR
Výkonná moc - exekutiva, soudní moc (typy soudů)

Vláda - členové, ministerstva

březen 2021
Pilíře moci ve státě (moc zákonodárná, výkonná a soudní)

Samostatná práce: Dle zadání v Google učebně - soupis všech našich prezidentů. Odevzdejte prosím do uvedeného termínu. Budu hodnotit.

 

Školský systém v ČR, možnosti změn ve vzdělávání


4. 11.  Škola - význam vzdělání pro život, školský systém

21. 10. 2020   opakování - funkce rodiny (citová, výchovná, materiální,...)

                        když rodina nefunguje - video

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/211562222000009-polosero-jizvy-na-dusi/

- do sešitu napsat název videa +  krátkou úvahu o jeho obsahu (týrání dětí, nefunkční rodina,...)