Občanská výchova 7. třída

Vložte svůj text...

duben 2021

Ov - ochrana přírodního a kulturního bohatství ČR

 - Majetek (potřeby, typy majetku, nakládání s majetkem,...)

1. Zadání domácí práce na OV (30. března):

Vypište všechny národní kulturní památky v našem okrese (Náchod) - udělejte nadpis a pod sebe je vypište.

2. Odevzdejte prosím veškeré zadané zadané práce z OV a RV a hlavně VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

(kód do této učebny je wgvgdxm)

Přeji krásné svátky!!!

o.h.
březen 2021

OV - Ochrana kulturního a přírodního dědictví

samostatná práce zadána v Google učebně (odevzdejte včas!)

RV - Pyramida výživy - zdravý životní styl


OV - hromadné sdělovací prostředky (TV, internet, rozhlas, tisk)

Rv - ekonomika domácnosti (příjmy, výdaje)


OV - sociální skupina "Škola"

RV 2. 11.

Komunikace v rodině, agresivita - pasivita - asertivita


učivo: sociální skupiny - rodina, třída

úkol: 1. vymezení sociální skupiny "škola"  2. jaká je ve škola úloha výchovného poradce?