Občanská výchova 9. třída

Vložte svůj text...

duben 2021

Ov - trh práce (uplatnění na trhu práce, přijímací pohovor, psaní strukturovaného životopisu)

    Stát + STÁTNÍ ROZPOČET (typy rozpočtu, příjmy - výdaje,...)

březen 2021

Zaměstnávání mladistvých

- výhody studia, trh práce, nezaměstnanost - zaměstnanost

- pracovní právo

únor 2021

- trestní právo, systém práva v ČR

Právo - oblasti práva

EU - výhody a nevýhody členství, eurozóna

9. 11.

Evropská unie - orgány unie, úřední jazyky,...

2. 11.

Evropská unie - důvody vzniku (volný pohyb osob, zboží, kapitálu), výhody - nevýhody členství

Eurozóna, Schenghenský prostor