Přírodopis 8.tř.

                                                                  Učivo:

                                           září 2023:

1. Homo sapiens - zařazení do systému

2. Evoluce člověka

3. Hominizace, sapientace

4. Lidské rasy

                                         říjen 2023:

 1. Živočišná buňka

2. Tkáně

3. Soustava opěrná

                                      listopad 23 

 1. Soustava opěrná

2. Soustava pohybová

3. Soustava oběhová úvod


                                     prosinec 23: 

 Soustava oběhová

                                      leden 2024:

 1. Soustava dýchací                   

2. Soustava trávicí - úvod

                                      únor 2024: 

 1.Soustava trávicí - dokončení

2. Soustava vylučovací 

3. Kůže

                                     březen 2024:

 Soustava nervová

                                     duben 2024: 

 Soustava smyslová

                                     květen 2024:

1 Soustava hormonální.

2.Soustava rozmnožovací

                                   červen 2024

1. Ontogeneze člověka.

2. Základy genetiky.